juni 2011

21 Jun Nonchalera inte barns snarkningar och sömnproblem!

Snarkning och sömnapné förekommer hos barn i alla åldrar, men är vanligast i förskoleåldern och sedan kommer en ny topp hos barn i tonåren. De vanligaste orsakerna till de yngre barnens sömnproblem är att halsmandlarna (tonsillerna) tar för stor plats i svalget, eller att körteln bakom näsan (adenoiden) är förstorad. Båda tillstånd gör att passagen för luft blir begränsad vilket försvårar andningen och i sin tur leder till snarkning och andningsstopp. Sömnapné hos tonåringar har blivit mer och mer vanligt under det senaste decenniet och är oftast relaterad till övervikt. Dålig kosthållning och för lite motion innebär att sömnapnésyndromet krupit ner i åldrarna.

Viktigt att mäta små barns sömnproblem och snarkningar

Det är viktigt att ta barn snarkningar och sömnproblem på allvar. Små barn kan inte uttrycka hur de känner sig, och övertrötta barn blir snarare mer aktiva än tvärtom som vuxna. Dessutom sover barnen oftast utan sängpartner. Det svårt att veta, även för föräldrarna, hur barnet egentligen sover. Forskning visar även att den syrebrist som sömnapné hos barn innebär kan påverka barnet negativt på längre sikt. Att låta göra en sömnregistrering på en specialistmottagning är det enda säkra sättet att få veta vad barnet lider av och kunna ställa rätt diagnos.

Läs vår nya artikel med råd, tips och hjälp för tonåringar och barn med sömnproblem.

Läs mer

20 Jun Berättelser från personer drabbade av sömnapné

Varje person med sömnapné har en unik historia om de problem som sjukdomen orsakat samt hur hon eller han hanterar detta idag då de fått hjälp. Vi kommer kontinuerligt presentera olika personers berättelser här på sajten.
Notera att samtliga uttalanden är personliga åsikter som endast är återgivna av oss.

Artiklar:
Läs mer