september 2011

21 Sep Behandlingsformer

Det finns flera sätt att behandla sömnapné. Valet av behandling styrs av sjukdomens svårighetsgrad, den drabbades ålder, övriga sjukdomar (framförallt hjärt-kärlsjukdom) och eventuella fysiska avvikelser i näsa och svalg vilket påverkar snarkningen hos den drabbade.

CPAP-behandling är det mest effektiva behandlingen och gyllene standard för behandling av medelsvår-svår sömnapné. CPAP-utrustningen trycker in luft via en mask och öppnar på så sätt andningsvägarna.

Snarkskena, apnéskena eller oral apparatur (kärt barn har många namn)
Har man mild-medelsvår sömnapné är snarkskena ett vanligt behandlingsalternativ. Kombinationer med CPAP och snarkskena förekommer också.

Kirurgiska ingrepp är mest förekommande vid behandling av barn med sömnapné, då detta ofta beror på förstorade tonsiller eller polyper. Andra typer av kirurgi är numera mycket ovanliga, men kan vara förkomma i sällsynta fall för även för vuxna vid fysiska hinder.

Läs mer

21 Sep Behandling av sömnapné

Om man lider av de symtom såsom snarkning som vi beskrivit på denna site ska man söka upp läkare för att få fastställt om det verkligen är sömnapné som man lider av, och att de eventuella snarkningarna är kännetecken på detta. På internet och postorder finns olika typer av snarkhjälpmedel, dessvärre är dock kvaliteten och effekten mycket varierande. Allra viktigast är att en läkare ställer en korrekt diagnos, så att problemen verkligen behandlas på det mest optimala sättet. Läs mer här om hur Diagnos och Utredning går till.

Är man drabbad av sömnapné är det ingen katastrof – sjukomen går att behandla med mycket goda resultat. Vilken typ av behandling som ges beror på sjukdomens svårighetsgrad, den drabbades ålder, övriga sjukdomar och eventuella fysiska avvikelser i näsa och svalg. Läs mer här om Behandlingsformer för sömnapné

Läs mer