december 2011

19 Dec Störd av din partners snarkning?

När man är ledig ihop en hel familj och bor ihop med någon som snarkar blir sömnproblemen som ens partner har ofta mer påtagliga.
Alltfler märker att snarkproblem under jul och sommarledigheterna påverkar relationen och söker därför mer hjälp efter just jul och sommarledigheterna.

För dig som tror att du eller din partner lider av snarkning genomför vårt sömnapne test, Detta test berättar om du eller din partner ligger i riskzonen för att ha sömnapne. Om du ligger i riskzonen bör du kontakta din husläkare som kan remittera dig vidare till specialist om så är nödvändigt.

Hur vanlig är sömnapne?

Sömnapne är vanligast bland män över 50 år som är överviktiga. Men sömnapne kan givetvis förekomma i andra grupper också. Läs mer här om vad sömnapne är.

Hur behandlas sömnapne?

Sömnapne kan behandlas olika beroende på hur allvarlig patientens sömnapne är. Processen för att få behandling går till så här (se även här).

Gör testet på den här sidan och om testet rekommenderar dig att gå till läkaren så gå till din husläkare.

Husläkaren på din vårdcentral kommer remittera dig till specialist ifall de finner dina symptom tillräckligt allvarliga.

Sömnspecialisten genomför sedan en sömnutredning eller så ställer doktorn diagnosen direkt och ordinerar enklare hjälpmedel såsom en apneskena. Om sömnutredningen visar att patienten lider av tillräckligt allvarligt sjukdomstillstånd så ordineras en CPAP.

Läs mer