mars 2013

26 Mar Allt mer forskning pekar på att det finns ett samband mellan obehandlad sömnapné och högt blodtryck

En person som snarkar mycket och har bevittnade andningsuppehåll nattetid har en ökad risk att att utveckla en hjärt-kärl sjukdom. Det finns idag flera studier som visar att det finns ett samband mellan högt blodtryck och sömnapné.
Högt blodtryck eller hypertoni som det också kallas, är en av de faktorerna som mest ökar riskerna för att utveckla hjärtsjukdom och stroke. Blodtrycket är ett mått på den kraft och volym av blod som strömmar i blodkärlen och är en bra indikator på den kardiovaskulära hälsan. Ihållande högt blodtryck kan vara det första tecknet på en störning eller sjukdom i blodkärlen eller hjärtat. När någon med sömnapné drabbas av ett andningsuppehåll under natten så orsakar den en aktivering i kroppen där blodkärlen dras ihop, och det försvårar hjärtats funktion att agera som pump i kroppen vilket i sin tur höjer blodtrycket. Ju högre blodtryck, desto större påfrestning på hjärtat.

Storsnarkare ligger i riskzonen

”Storsnarkare” är en riskfaktor för sömnapné, vilket i sin tur kan leda till hälsoproblem då både ens sömnkvalitet och kvantitet störs. Kroppen får inte den behövliga vilan på natten och andningsuppehållen bidrar till syresänkningar vilket gör att hjärtat får jobba hårdare och både stresshormoner och blodtrycket ökar. Personer som har en obehandlad sömnapné ökar således risken för hjärt-kärl sjukdom. Ju svårare sömnapné, desto större är risken för att utveckla högt blodtryck, och därefter andra former av hjärt-kärl sjukdomar. Det har dessutom visat sig att personer som står på tre eller fler blodtryckssänkande läkemedel många gånger har en bakomliggande sömnapné. Dessa personer får en minskning av blodtrycket både nattetid och dagtid med en adekvat CPAP behandling mot sin sömnapné. I tillägg förbättras dessutom den allmänna hälsan hos hjärtat.

Kontrollera ditt blodtryck

Många har högt blodtryck utan att veta om det eftersom det inte finns några tidiga varningssignaler. Blodtrycksmätning är en enkel undersökning som alla vuxna bör göra någon gång hos husläkaren eller vårdcentralen. Men, om man har symptom som huvudvärk, framförallt på morgonen, en extrem trötthet på dagtid och samtidigt snarkar mycket kan det vara tecken på en obehandlad sömnapné och bör tas på stort allvar. Med anledning av att det finns en stark koppling mellan sömnapné och högt blodtryck bör man i så fall kontrollera blodtrycket och dessutom göra en sömnutredning för att så snart som möjligt få behandling.

Läs mer

26 Mar Hur du kan förhindra snarkning med dentala produkter

Sleep-ApneaAtt snarka då och då är inte farligt, men om det händer ofta och högt kan det vara ett symptom på den bakomliggande sjukdomen sömnapné, ett allvarligare medicinskt tillstånd. Ordet apné betyder andningsuppehåll orsakad av andningshinder. Sömnapné betyder att andningsuppehållet är ofrivilligt och sker under nattsömnen. Luftflödet till och från lungorna hindras då tungan och mjuka gommen faller bakåt mot svalget så att luften inte kan passera. Snarkning innebär attdet vibrerar i svalgetoch det är då ”oljudet” uppkommer. Snarkning påverkar dels din sömn, din hälsa och livskvalitet, och dels din partners sömnkvalitet.

Snarkning har stor inverkan på livskvaliteten

Att bota snarkningen innebär en bättre livskvalitet för både dig själv och din omgivning. Du kommer att sova bättre känna digutvilad när du vaknar. Samtidigt som du förhindrar dina snarkningar under sömnen kommer du också förebygga att du får allvarligare hälsoproblem som kan uppstå i samband med eventuella andningsuppehåll orsakade av snarkningen.

Olika behandlingsalternativ – dentala produkter

Idag finns det olika behandlingsalternativ för dig som snarkar. . Dentala produkter anses idag vara en effektiv behandling för att förhindra snarkning.
Idag finns det specialister som kan hjälpa just dig som snarkar. Behandlingen består av en så kallad snarkskena som är individuellt anpassad efter dina behov och självklart efter din mun och käke.
Skenan hjälper till att skjuta fram underkäken under sömnen så att du kan andas normalt utan att vibrationerna i svalget börjar. Skenan ser till att hålla din underkäke i ett framskjutet läge natten igenom och håller på så sätt bort tungan och mjuka gommen från svalget. Snarkningen uteblir då luftvägen blir fri.
Snarkning kan även bero på spänningar i musklerna, fett som samlats runt strupen och hinder i näshålan som gör att man får det svårt att andas normalt.
En snarkskena är en medicinteknisk produkt och man kan säga att den fungerar som en tandställning som är gjord av hårdplast. När du ska sova sitter skenan över tänderna i munnen och uppgiften är att försvåra för en kollaps i svalget då det eventuellt kan leda till ofrivilliga andningsuppehåll.
Tack vare denna effektiva produkt blir faktiskt vissa patienter helt av med sin snarkning och antalet andningsuppehåll minskas vilket bidrar till en bättre sömn-och livskvalitet.

Läs mer