april 2014

03 Apr Feldiagnostisering av kvinnor med sömnapné är vanligt

Kvinnor med sömnapné blir ofta feldiagnostiserade med andra vanliga sjukdomar till exempel depression, då symptomen lätt kan missbedömas och förväxlas. Symptomen är likartade, nedstämndhet, orkeslöshet, huvudvärk m.fl. trots att det är två olika diagnoser det rör sig om. Detta påverkar många kvinnors hälsa och välmående.

Vad är sömnapné?

Sömnapné innebär att de övre luftvägarna är för trånga, vilket i sin tur leder till andningsuppehåll under sömnen. Andningsuppehållen kan hålla i sig i upp till en minut, och återkomma flera hundra gånger under en natt. Dessa andningsuppehåll leder till ett kort uppvaknande, vilket man inte minns morgonen efter; däremot innebär det en väldigt splittrad och dålig sömn. Ett vanligt tecken på trånga andningsvägar är snarkning, vilket brukar vara det första sättet du och/eller omgivningen uppmärksammar sömnapnén på.
Förekomsten av sömnapné i befolkningen är ca 4%, och då påverkar den personernas dagliga liv. Fler män än kvinnor lider av sömnapné fram till klimateriet, men därefter är förekomsten lika stor mellan män och kvinnor. Vissa människor har en större risk att drabbas av sömnapné och det kan till en viss del ha att göra med ärftlighet. Om dina föräldrar har sömnapné, till exempel på grund av trånghet i näsa och svalg, är risken större att du själv utvecklar det. Andra riskfaktorer som är starkt kopplat till sömnapné är övervikt och förstorade halsmandlar.

Vad innebär sömnapné för hälsan?

Sömnapné är en riskfaktor för att utveckla vissa följdsjukdomar till exempel hjärt- och kärlsjukdomar och typ 2 diabetes. Det kan även leda till sömnbrist på grund av alla korta uppvaknanden under natten, vilket i sin tur leder till en enorm dagtrötthet, vilket i sin tur leder till svårigheter att fungera i vardagslivet och en 3-faldig riskökning till trafikolyckor. Vanliga symptom på sömnapné är huvudvärk, viktökning, koncentrationssvårigheter, mardrömmar, nedstämdhet, svettningar, muntorrhet, snarkning samt negativ påverkan på humöret, vilket alla leder tillbaka till bristen på sömn och/eller dålig kvalitet på sömnen.

Sömnapné hos kvinnor

Sömnapné förekommer hos ca 2% av kvinnorna i befolkningen innan klimateriet. När en kvinna passerar klimakteriet ökar risken att drabbas av sömnapné; forskning antyder att det kan vara hormonella samband till det. Klimateriet kan även öka allvarligheten med rubbad andning i sömn.
Sömnapné hos kvinnor är ofta förknippat med hälsoförändringar under graviditet och under menopaus. Symptomen förväxlas lätt med andra sjukdomar men det är viktigt att få en adekvat behandling för sin sömnapné för att inte drabbas av följdsjukdomar såsom fetma, typ 2 diabetes och hjärt-kärlsjukdomar.

Feldiagnostisering hos kvinnor

Symptom av sömnapné hos kvinnor liknar i stor utsträckning symptom av andra vanliga sjukdomar hos kvinnor; enorm dagtrötthet, huvudvärk, nedstämdhet, värk i kroppen och minskad sexuell lust. Dessa symptom stämmer väl överens med exempelvis depression och fibromyalgi. Detta innebär att vissa kvinnor får en felaktig diagnos när det i själva verket är sömnapné de lider av. Ofta är kvinnorinte heller medvetna om att de har sömnapné och sjukvården frågar alltför sällan om kvinnor snarkar, vilket gör att det är svårt för dem att veta att de har blivit feldiagnostiserade.
Många kvinnor får då medicinering som är sederande och/eller smärtlindring vilket kan leda till en förvärrad sömnapné. På kort sikt får de ännu sämre sömn och en försämrad livskvalitet då de förvärrar sina symptom. På lång sikt kan de utveckla följdsjukdomar, såsom typ 2 diabetes, stroke och andra hjärt-kärlsjukdomar.Dessa är alla allvarliga sjukdomar, och kan i värsta fall leda till en mer begränsad livslängd.

Behandling

För kvinnor som misstänker att de har sömnapné, så är det bra att ta kontakt med sin närmaste vårdcentral för remiss till sömnlab. Där får man göra en sömnutredning för att ta reda på om och vilken sömnrelaterad andningsstörning man lider av. När du fått en korrekt diagnos så kommer ansvarig läkare på sömnlab hjälpa till med behandlingen. Läs mer om behandling av sömnapné.

Vad du kan göra själv:

• Gå ned i vikt. Övervikt är starkt kopplat till sömnapné, så är du överviktig är det en god idé att börja där.
• Undvik alkohol Alkohol gör att musklerna slappnar av, vilket i sin tur förvärrar sömnapnén.
• Sluta röka. Rökning påverkar svalgen på ett negativt genom att slemhinnan ofta är svullen vilket påverkar sömnapné negativt.
• Försök att sova på sidan, då ryggläge ofta förvärrar sömnapnén. Ett tips kan vara att sy fast tennisbollar på baksidan av en t-shirt när du sover, för att undvika att hamna på rygg.

Källor
Hjärt – och lungfonden, http://www.hjart-lungfonden.se/
Anderson, D. W. (2008). Dr. A’s Habits of Health:The Path to Permanent Weight Control and Optimal Health, Annapolis: Habits of Health Press.
Charbonneau o.a., Am Rev Respir Dis, 1991.
Smith o.a., Chest, 2002.
Pillar and Lavie, Chest, 1998.
Ambrogetti, Olsen och Saunders, Aust N Z J Med, 1991.
Pickett o.a., J Appl Physiol, 1989.
Resta o.a., Eur J Clin Invest, 2003.

Läs mer