augusti 2014

25 Aug Tips, råd och hjälp för barn eller tonåringar med sömnproblem

Sömnsvårigheter hos barn är mycket vanliga. I åldrarna 0-3 år har så många som 20-30% av alla barn sömnproblem, därefter förkommer det hos ca 10-15%. I denna artikel kan du läsa om orsaker till sömnproblemen samt få den internationellt kände barnspecialisten Professor Olivieri Brunis råd till hur problemen kan lösas.

”Normal” sömntid varierar från barn till barn

Innan vi går in på olika sorters sömnproblem och dess lösning är det viktigt att påminna om att den ”optimala” sömntiden hos barn (precis som hos vuxna) är mycket individuell. Det typiska spädbarnet sover 11,5 timmar och skolbarnet 10 timmar/natt, men det förekommer variationer mellan 9-19 timmar – och det är helt normalt. För skolbarn är det viktigt att ge dem möjlighet att sova 10 timmar för att orka med skolarbetet, men för vissa barn räcker det att en del av denna tid består av en lugn aktivitet. Värt att tänka på när det gäller små barn är att det sällan är barnen lider av sina sömnstörningar – det är föräldrarna som inte får sova som lider mest.

Olika orsaker till sömnproblem innebär olika lösningar

Svårigheter att sova kan ha olika orsaker. Ofta kan de avhjälpas genom att träna in ett nytt beteende eller ändra miljön i sovrummet, men ibland är orsaken en sjukdom och då krävs medicinsk behandling. Tabellen nedan ger dig en översiktlig bild av orsaker i olika åldrar samt hur de kan avhjälpas. Kontakta en läkare för att få klarhet i exakt vad som är orsak till ditt barns sömnproblem och hur det kan avhjälpas.

Ålder Orsak till sömnproblem Hjälp
Späd- &
skolbarn
Stört sömn-vakenhetsbeteende

Störningar i miljön (ljus, ljud)

Nattligt ätande – spädbarn
Kolik – spädbarn

Matallergi (laktos, gluten)
Järnbrist (ger korta sömnperioder)

Sjukdomar* (neurologiska, psykiatriska sjukdomar, anemi, depression, migrän, andningsuppehåll, reflux, Restless legs ***, böjveckseksem, ADHD)

Träning av nya vanor med KBT (kognitiv beteende terapi)
Gör sovrummet mörkare och tystare
Ändrade matrutiner
Kolik-läkemedel + melatonin
Ändrad kost + antihistamin
Järntillskott

 
Beroende på diagnos sätts läkemedel in i samråd med läkare
Tonår Ovanstående orsaker samt
Dåliga sömnvanor (vända på dygnet)
Störd melatoninproduktion **
 
Växtvärk
 
KBT, melatonin, ljusbehandling
Melatonin + mörkläggning av rum
Massage, paracetamol, ibuprofen

Så tränas barnet att sova – KBT för barn och ungdomar

De allra flesta barn och ungdomar med sömnproblem kan hjälpas med KBT (kognitiv beteende terapi) som är en träningsmetod för att hjälpa barnet eller tonåringen förändra sitt sömn- och vakenhetsbeteende. En viktig del i behandlingen är att du som förälder blir medveten om ditt eget barns individuella sömnbehov, och får guidning i att agera rätt, stötta och belöna när barnet förbättrar sitt sömnbeteende.

Här är några exempel på hur barn eller ungdom kan tränas till att sova bättre med KBT:

  • Förbättra sömnhygienen. Dvs. sätt tydliga regler för när och hur ditt barn ska gå till sängs, och håll dem. Ha regelbundna rutiner med läggning och uppstigning samma tid varje dag. Är barnet äldre – poängtera det egna ansvaret!
  • Ändra miljön i sovrummet. Gör rummet mysigt med dämpad belysning och kuddar så att det blir lättare för barnet att varva ned. Se till att det är ordning och reda och inte stökigt i sovrummet. Köp en mörkläggande solskyddsgardin. Stäng ute störande, höga ljud från andra rum.
  • Kontrollera sömnstimuli. Låt inte barnet sova på dagen. Låt barnet bara lägga sig när hon/han är trött. Använd inte sängen för annat än att sova. Gör inga fysiska aktiviteter nära läggning.
  • Ha även regelbundna tider för att äta, och se till att barnet inte lägger sig hungrigt.
  • Lär barnet sova själv och alltid i egen säng genom gradvis ut-trappning (sitt nära sängen, sitt i rummet, sitt utanför rummet etc)
  • Ta reda på vilka rädslor eller negativa tankar barnet har som inte vågar somna. Lär dem skilja på tankar och fakta.
  • Lär barnet avslappningsövningar. Låtsas att du är en kokt eller okokt spaghetti.
  • Låt tonåringen som vänder på dygnet testa att vara vaken en hel natt för att se hur hon/han år.
  • Inse vikten av att motivera tonåringar som vänder på dygnet till ändrat beteende trots att kompisar fortsätter vara vakna på natten.
  • Belöna rätt beteende. Poängsystem är en metod.

Lästips: Föräldrahjälpen – förändra familjelivet med KBT. Liv Svirsky

 


* Berätta om sjukdomar i släkten – de kan påverka ditt barns sömn!

Om det förekommer någon av ovanstående sjukdomar (neurologiska, psykiatriska sjukdomar, anemi, depression, migrän, andningsuppehåll, reflux, Restless legs, böjveckseksem, ADHD) i släkten ska man alltid berätta det för barnets läkare. Sjukdomen kan innebära att ditt barn har en ökad risk för brist på serotonin, dopamin eller histamin vilket i sin tur ger insomningsproblem, insomningsproblem och hyperaktivitet i sängen eller insomningsproblem samt uppvaknanden under natten. Järnbrist är också vanligt, speciellt i samband med Restless legs, som är ett oftast ärftligt tillstånd där det ”kryper i benen”, och man måste sparka eller röra benen ofta. Alla dessa bristförhållanden kan behandlas framgångsrikt med olika läkemedel eller tillskott.

**Vad är melatonin?

Melatonin är kroppens eget sömnhormon som reglerar dygnsrytmen. Mängden varierar under dygnet och påverkas av ljuset. Man kan lida av en brist på melatonin, och då kan detta lösas genom läkemedel med melatonin. Om sömnproblemen är svåra ges ibland läkemedel även om det inte förekommer någon brist eller sjukdomen hos barnet. Speciellt melatoninbehandling har visat sig vara mycket effektivt för att öka sömnlängden.

*** Hur skiljer man Restless legs från växtvärk hos barn?

Restlegs legs (RLS), tillståndet som gör att man att man måste sparka eller röra på benen ofta, drabbar även barn. Ungefär 2% av alla barn beräknas lida av det, och bland dessa vet man att bland de drabbade barnen till 70-80% har en förälder med samma problem. Det är alltså vanligt att RLS debuterar i barndomen, och då hänger det ofta samman med svårigheter att sova.
Men den vanligaste orsaken till att barn klagar på att det kryper och gör ont i benen är växtvärk. Ibland kan det vara svårt att skilja på symtomen. Tabellen nedan ger dig vägledning:

Symptom Restless legs Växtvärk
Smärta Ja, i ena eller båda benen Ja, i båda benen
Behov att röra benen Ja Nej
Otrevlig känsla Försämras under vila Försämras under kväll eller natt
Rörelser Ger lättnad Ger ingen lättnad
Massage Ger lättnad Ger lättnad
Laboratorietest visar Låga järnnivåer Normala järnnivåer

Skriven av: Bodil B. Czarnecki, frilansskribent Miliax

Läs mer