Var kan jag få hjälp?

30 Sep Dr Ola Sunnegren svarar på frågor om barns sömnproblem och snarkning

Dr Ola Sunnergren

Sex frågor till Dr Ola Sunnergren, verksamhetschef Öron- Näs och Halskliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.

Ola Sunnergren har lång erfarenhet från barn med sömnproblem.

 

1. Vilken är den vanligaste typen av sömnproblem hos barn som du träffat?

SVAR: Snarkning, utan tvekan. Och snarkningen beror oftast på förstorade halsmandlar eller en förstorad adenoid (körtel bakom näsan)

 

2. Vilka symtom är vanligast hos barn som snarkar?

SVAR: Snarkning är ju i sig ett symtom på en trång luftväg. Andra vanliga symtom under natten är andningsuppehåll i sömnen och orolig sömn.

Symtom på dagen kan vara: svårt att svälja, nästäppa, rastlöshet, instabilt humör, trötthet, dålig viktuppgång.

 

3. Vilka åldrar har de barn med sömnproblem som du träffar?

SVAR: Vanligen från några veckor gamla till 8-10 år.

 

4. Finns det kopplingar mellan snarkning och överaktivitet som exempelvis ADHD?

SVAR: Det finns inte någon koppling mellan snarkning i sig och ADHD. Däremot kan barn som inte får tillräckligt med sömn, t.ex. p.g.a. snarkning, få besvär med koncentrationen dagtid, och uppfattas som rastlösa och emotionellt instabila.

 

5. Vart ska man vända sig för att få hjälp om sitt barn har sömnstörningar?

SVAR: Man ska gå till vårdcentralen med önskemål om att få en remiss till en Öron- Näs- och Halsklinik.

 

6. Vilket är ditt bästa råd till föräldrar med barn som har ovanstående symtom?

SVAR: Sök hjälp! I de flesta fall är det relativt lätt att behandla barnet som kommer må mycket bättre efteråt.

Läs mer

30 Aug Vart vänder jag mig?

Många känner sig osäkra på hur gången är i vården för att få reda på om man är drabbad av sömnapné. Därför har vi gjort en enkel skiss som visar vilka steg följer, och vad som händer vid varje steg. Se ovan. Det är vare sig krångligt eller obehagligt!

Om du har problem med snarkning eller misstänker sömnapné, bör du vända dig till din vårdcentral eller husläkare och be om att få göra en sömnutredning. I de allra flesta landsting krävs att man går via primärvården som sedan skickar en remiss till en specialistklinik för sömnstörningar. Dessa brukar ligga på sjukhusens öron-näsa-halsavdelning eller lungavdelning. I några landsting behövs inte remiss från primärvård, utan där kan man söka specialistvård direkt. Stockholm är ett sådant exempel.

Problem med sömnapné och snarkning kan också tas upp med din tandläkare som på samma sätt som primärvården remitterar dig vidare till att få en sömnutredning gjord på en specialistklinik för sömnstörningar.

Besök SFSS (Svensk Förening för Sömnforsning och Sömnmedicin)

Diagram som visar utvecklingen från andningsuppehåll till behandling.

Läs mer