Ärftlig sömnapné och fysiska orsaker

30 Aug Sömnapné kan vara ärftlig

Sömnapné är vanligare bland personer som har föräldrar med samma symtom.

Forskarna tror att detta har att göra med att genetiska anlag styr sammansättningen av de muskelfibrer som finns i svalget. Men det kan också bero på att man ärvt ett överbett, tillbakadragen underkäke eller en smal näsa.
Ytterligare fysiska orsaker till sömnapné kan vara stora halsmandlar, näspolyper, sned skiljevägg i näsan som innebär att luften får svårare att passera genom näsa och svalg. Det är inte ovanligt att personer med Downs syndrom har sömnapné eftersom de ofta har en ovanligt tjock tunga.
Hos barn beror över 50% av sömnproblemen på förstorade polyper eller halsmandlar, men man ska alltid vara uppmärksam när barn snarkar eller har andningsstopp i sömnen eftersom det kan leda till tillväxtproblem.

Läs mer om barn med andningssvårigheter här.

Halsmått över 40 cm för kvinnor och 43 centimeter för män ökar risken för sömnapné

Övervikt

Är man överviktig och då speciellt över hals och nacke har man ofta sömnapné. Cirka 75% av alla sömnapnoiker beräknas väga över vad som anses normalt och 77% av alla med kraftig övervikt (fetma) har sömnapné.

Läs mer om övervikt och hur det påverkar sömnapné här

Läs mer