Övervikt och sömnapné

30 Aug Övervikt förvärrar sömnapnén

Att överviktiga lättare drabbas av sömnapné har troligen att göra med att fett samlas under tungan, i gommen och i svalget, vilket gör det svårare för luften att passera. En annan orsak är att magen trycker mot bröst och andningsorgan.
Eftersom att befolkningen blir allt tyngre ökar förekomsten av sömnapné. Men de övervikta män och kvinnor med sömnapné som lyckas gå ner i vikt upplever ofta en att deras sömnproblem blir betydligt bättre. Både vad gäller snarkning och antalet andningsuppehåll. Därför är läkarens främsta råd till den överviktige patienten oftast att se över kosten och försöka gå ner i vikt. Många med obehandlad sömnapné har dock kommit in i en ond cirkel. Man är så trött att man inte orkar ta tag i sin kosthållning och börja motionera. Att då få hjälp med sin sömnapné har blivit den förlösande faktorn eftersom man då känner sig mycket piggare och har energi och ork att ändra sin livsstil.

Var går gränsen för övervikt?

Genom att räkna ut sin kroppsmassa (Body Mass Index, BMI) kan man få ett mått på om man väger för mycket. Ett BMI mellan 18,5 och 24,9 räknas som normalvikt. Ett värde över 25 innebär att man har övervikt. Över 30 går gränsen för fetma.
sömnapne bmi

Ålder och kön

Ju äldre man blir desto slappare blir musklerna. Så även i halsen. Därför ser man att förekomsten av sömnapné ökar hos personer över 50 år. Sömnapné är dubbelt så vanligt bland män som hos kvinnor och det har troligtvis att göra med en annan fördelning av kroppsfett och annorlunda uppsättningen av hormoner. Unga kvinnor har sällan sömnapné, men efter klimakteriet ökar andelen kvinnor. Läs mer på nedanstående sidor om:

Sömnapné hos kvinnor
Sömnapné hos män
Sömnapné hos barn

Läs mer