augusti 2011

Diagnos och utredning

När man lider av snarkning och andra sömnapne symptom så är det allra vanligaste sättet...

Farligt med obehandlad sömnapné

Allt fler forskningsrön visar att sömnapné kan förknippas med ett flertal allvarliga sjukdomar. Den minskade syrehalten...

Vart vänder jag mig?

Många känner sig osäkra på hur gången är i vården för att få reda på...

Sömnapné och olycksrisker

Trafikolyckor Studier visar att en person med sömnapné löper sju gånger större risk att råka ut...

Symtom

Vilka är symtomen för sömnapné? Förutom snarkning och andningsuppehåll under sömnen, är onormal trötthet under dagen...

Sömnapné och följdsjukdomar

Snarkning och sömnapne har samband med ett antal följdsjukdomar. Det är alltid en diskussion vad...

CPAP-behandling och APAP-behandling

CPAP är en förkortning av Continuous Positive Airway Pressure vilket på svenska betyder kontinuerlig övertrycksbehandling....

Snarkning och snarkproblem

Snarkning är vanligt. 10% av alla män i åldrarna 30-40 år snarkar regelbundet. Hos män...