Farligt med obehandlad sömnapné

31 aug Farligt med obehandlad sömnapné

Allt fler forskningsrön visar att sömnapné kan förknippas med ett flertal allvarliga sjukdomar.
Den minskade syrehalten i blodet gör att hjärtat tvingas arbeta hårdare och både blodtryck och stresshormoner ökar. Utan behandling byggs de skadliga inverkningarna upp, natt efter natt. Om sömnapnén och snarkningarna inte behandlas kan det på sikt leda till en rad allvarliga medicinska tillstånd, däribland högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdomar, stroke, diabetes, depression, smärta och astma.

Läs mer om sömnapné och andra kroniska sjukdomar.

Fakta:
83% av alla men okontrollerat högt blodtryck har sömnapné
53% av alla med typ 2 diabetes har sömnapné

Sömnapné en stor riskfaktor för bilolyckor, speciellt vid långvarig monoton körning då det är väldigt vanligt att nicka till. Det finns studier som visar att överdriven trötthet är den vanligaste orsaken till trafikolyckor, och att denna riskfaktor är lika viktig som alkohol. Att somna vid ratten är en mycket vanlig anledning till att en person med obehandlad sömnapné äntligen tar tag i situationen och går till doktorn.

Den som inte sover ordentligt är också mer känslig för stress och löper högre risk att bli inblandad i olyckor på arbetet. Läs mer om sömnapné och olycksrisk här.

Fakta:
En person med sömnapné har 6-7 gånger högre risk att råka ut för en bilolycka.