Sömnapné och olycksrisker

30 Aug Sömnapné och olycksrisker

Trafikolyckor
Studier visar att en person med sömnapné löper sju gånger större risk att råka ut för en bilolycka. Sömnbristen gör att en person med sömnapné kan vara lika farlig bakom ratten, som en person som kör med alkohol i blodet. Personer som tillbringar mycket tid i bilen blir givetvis mer utsatta än andra liksom alla typer av yrkeschaufförer. Riskerna i trafiken innebär dessutom inte bara en fara för den som somnar, utan även för tredje man.

Olyckor på arbetet
Bristen på sömn under natten leder ofta till att man känner sig trött under dagen. Ibland kanske man till och med slumrar till, något som kan innebära stora risker, inte minst på arbetsplatser där bristande koncentration kan leda till en olycka, exempelvis inom processindustri, övervakning, vård etc. Självklart gäller samma sak för alla förare inom transportindustrin.
Snarkningar kan vara sömnapné
Är du i riskzonen för att ha sömnapné och vet att du snarkar. Då kan det vara värt att göra testet till höger för att se om din snarkning kan vara sömnapné.