september 2011

Behandlingsformer

Det finns flera sätt att behandla sömnapné. Valet av behandling styrs av sjukdomens svårighetsgrad, den...

Behandling av sömnapné

Om man lider av de symtom såsom snarkning som vi beskrivit på denna site ska...