oktober 2012

Sömnstudier och sömnapné

Idag uppmärksammas sömnapné på ett sätt som inte var fallet för bara några år sedan....