Sömnapné, hjärt-kärlsjukdomar och snarkning

14 Nov Sömnapné, hjärt-kärlsjukdomar och snarkning

sömnapné och hjärt-kärlsjukdomar

Sömnapné och snarking en riskfaktor för hjärt-kärlsjukdomar

Studier visar att vår moderna livsstil med fetare mat, rökning och stillasittande arbete bidrar till åderförkalkningsprocessen i kroppen och svarar för att många idag insjuknar i kardiovaskulära sjukdomar. Kunskap inom detta område är stort och med hjälp av preventiva strategier skulle antalet insjuknade personer kunna minskas vilket också skulle bespara pengar inom sjukvården. Sömnapné innebär andningsuppehåll med syresänkningar nattetid, när man sover. Den minskade syrehalten i blodet gör att hjärtat tvingas arbeta hårdare och både blodtryck och stresshormoner ökar. Nu finns det indicier som pekar på att sömnapné och dess medföljande allvarliga snarkning kan förvärra och kanske till och med orsaka hjärt-kärlsjukdomar. Utan behandling för sömnapné byggs de skadliga inverkningarna på kroppen upp och kan på sikt leda till en rad allvarliga medicinska tillstånd, däribland högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdomar och stroke.

Om hjärt-kärlsjukdomar

Den vanligast förekommande typen av hjärt-kärlsjukdomar i Sverige är så kallade ateroklerotiska förändringar i artärväggen, åderförkalkning. Det finns tydliga samband mellan utvecklingen av åderförkalkning och ett antal riskfaktorer såsom diabetes, kolestrol och högt blodtryck. Traditionella livsstilsfaktorer som rökning, motion och fetma har länge sammankopplats med åderförkalkning. Forskning tyder på att sömnapné kan leda till hjärt-kärl sjukdomar. Högt blodtryck och stroke kan liksom åderförkalkning orsakas av obehandlad sömnapné. Sömnapné innebär en stor påfrestning på såväl hjärtat som hjärtats funktion. Ju svårare sömnapné, desto större är risken för att utveckla högt blodtryck och därefter andra former av hjärt-kärl sjukdomar. Det kardiovaskulära systemet ansvarar för att tillhandahålla alla vävnader i kroppen med syre och näringsämnen samt ta bort avfall som koldioxid. För att göra detta pumpar hjärtat syrerikt blod till vävnader genom blodkärlen. Den goda nyheten för patienter med svår obstruktiv sömnapné är att behandling med CPAP/APAP ger en minskad risk för att utveckla kardiovaskulära sjukdomar, till samma nivå som de utan sömnapné syndrom. Genom att behandla sömnapnén minskar då påfrestningarna på hjärta och blodkärl.

Kort om stroke

Stroke kallas också för hjärninfarkt och uppkommer då en blodpropp stoppar blodflödet i ett blodkärl i hjärnan. Därmed hindras syre och näring från att nå en viss del i hjärnan. Utan syre klarar inte nervcellerna i hjärnan av att överleva och patienten får ofta allvarliga komplikationer, i vissa fall överlever inte personen storken. Personer med obehandlad sömnapné har indicier av syreminskningar under natten och utsätter hjärtat och hjärnan för stress vilket är riskfaktorer för att drabbas av stroke. Apnéer har visats sig kunna orsaka hjärncellsdöd p.g.a. syrebrist och högt blodtryck, som är riskfaktorer för stroke.

Mer forskning behövs

För att säkerställa sambanden mellan sömnapné och olika typer av hjärt-kärlsjukdomar behövs mer forskning. Men redan idag vet man att sömnapné och hjärt-kärlsjukdomar delar många av symptomen och riskfaktorerna. Övervikt, högt blodtryck och diabetes är vanligt förekommande hos patienter som lider av sömnapné och även hos personer med hjärt-kärlsjukdomar. När sömnapné patienter får apnéer (andningsuppehåll) under sömnen och sedan andas igen så utsätts kroppen för stora påfrestningar och stress. Det finns forskning som indikerar att behandling av sömnrelaterade andningsstörningar skulle kunna förbättra symtombilden hos patienter som lider av eller ligger i riskzonen att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar. Men för att ytterligare förstå sambanden kring dessa sjukdomar och symptom, måste mer resurser satsas på forskning.