Kvinnor, sömnapné och snarkning

25 Jan Kvinnor, sömnapné och snarkning


De flesta människor snarkar då och då vilket är naturligt och det är inte farligt. Vad många dock inte vet är att snarkning kan vara ett symptom för sömnapné. Sjukdomen kännetecknas av upprepade ofrivilliga andningsstopp i sömnen. Dessa andningsstörningar uppstår oftast när tungan faller bak mot svalget och mjuka gommen blir slapp vilket minskar eller helt tillsluter luftflödet till lungorna.

Sömnapné har setts som ett manligt problem, men en ny studie från Umeå universitetssjukhus visar att hälften av alla kvinnor mellan 20-70 år lider av sömnapné. Det är ungefär dubbelt så vanligt bland män jämfört med kvinnor att drabbas av sömnapné fram till klimateriet, men efter klimateriet är risken att drabbas lika stor mellan män och kvinnor. Sömnapné kan inträffa hos kvinnor i alla åldrar, med eller utan riskfaktorer, men är emellertid ofta förknippat med hälsoförändringar under graviditet och under menopaus. Ungefär var 13:e vuxen kvinna snarkar regelbundet och andelen snarkande kvinnor ökar drastiskt med stigande ålder. Snarkning i kombination med övervikt, brist på motion och rökning ökar risken för sömnapné hos kvinnorSymptombilden hos kvinnor kan ibland också skilja sig från mäns. Kvinnor har ofta morgonhuvudvärk, stort sömnbehov, oförklarliga uppvaknanden nattetid samt en känsla av att vara nedstämd.

Hur påverkas kroppen av sömnapné

Om man lider av sömnapné är det påfrestande för både hjärta och hjärna. Den minskade syrehalten i blodet gör att hjärtat tvingas arbeta hårdare och både blodtryck och stresshormoner ökar. Utan behandling byggs de skadliga inverkningarna på kroppen upp natt efter natt och personen kan i förlängningen få allvarliga medicinska tillstånd som till exempel högt blodtryck, stroke,hjärtinfarkt. Många känner sig så trötta att det påverkar livskvalitén, arbetsförmågan och till och med relationer till omgivningen.
Den minskade syrehalten i blodet gör att hjärtat tvingas arbeta hårdare och både blodtryck och stresshormoner ökar. Utan behandling byggs de skadliga inverkningarna på kroppen upp natt efter natt, och det kan leda till att kroppen utvecklar allt svårare apnéer med tiden. Om sömnapnén inte behandlas kan det på sikt leda till en rad allvarliga medicinska tillstånd, däribland högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdomar, stroke, diabetes, depression, smärta och astma.

När en kvinna gång på gång slutar andas under sömnen ju mer kan problemen förvärras. Dessutom får många kvinnor fel diagnos, exempelvis depression, eftersom symptombilden kan skiljas från mäns och det är oroväckande eftersom sömnapné ökar risken för allvarliga följdsjukdomar såsom typ 2 diabetes och hjärt-kärlsjukdomar.

Snarkning och sömnapné – ett socialt handikapp

För många kvinnor kan snarkningen upplevas som väldigt pinsam eftersom det är ett ”manligt” problem. Man känner sig skamfull och väljer att inte prata om det problemet. Många kvinnor menar att det är okvinnligt att snarka och detta leder till att man inte söker hjälp inom sjukvården och får behandling för sin sömnapné. Det har visats sig vara ungefär hälften så många kvinnor som män som snarkar, men mångdubbelt av männen söker hjälp.
I längden kan andningsuppehållen bli ett socialt handikapp då kvinnan kan känna att hon inte längre vill sova i samma rum som sin partner, kanske tvekar hon inför att inleda ett nytt förhållande och ibland kan snarkningen upplevas så pass pinsam att man väljer bort resor, besök och andra sociala aktiviter. De ofrivilliga andningsuppehållen försämrar drastiskt den kvalitativa sömnen och leder till att man känner sig dagtrött och kraftlös.
Sök hjälp
Ibland kan det kännas som om man är ensam i världen, men det finns hjälp att få. Om du som kvinna känner dig dagtrött, ofta har morgonhuvudvärk, koncentrationssvårigheter, känner nedstämdhet, har difus värk i kroppen och har en minskad sexuell lust kan det vara sömnpané. Det finns flera hjälpmedel för att hålla luftvägarna öppna under viloläget och därmed minska antalet andningsuppehåll. Behandling ger dig tillbaka den sömn du behöver och det liv du vill ha. Börja med att ta kontakt med sjukvården och gör en sömnutredning. Din sömnklinik kommer sedan att rekommendera den behandling som är mest lämplig för dig.