Sambandet mellan torr mun, snarkning och eventuell sömnapné

06 Maj Sambandet mellan torr mun, snarkning och eventuell sömnapné

muntorrhet snarkning
Snarkning beror på att det blir trångt för luften att passera i svalget då tungan faller bakåt och den mjuka gommen blir slapp. När personen sedan ska andas så uppstår en vibration som gör att snarkljudet uppkommer.
Vid förträngningar i luftvägarna, t.ex. vid en förkylning, övervikt eller om man har stora halsmandlar, blir det också svårt för luften att passera genom antingen munnen eller näsan vilket påverkar att man snarkar mer. Detta kan leda till en dålig nattsömn med såväl koncentrationssvårigheter som trötthet till följd samt störa omgivningen så pass mycket att det blir ett socialt handikapp (separata sovrum).

Sambandet mellan torr mun och snarkning

Ett vanligt symptom som visar sig när man snarkar är muntorrhet. Eftersom snarkning innebär att det är svårt att andas in luft, sover vissa människor med öppen mun för att på så sätt förbättra in- och utandningen och därmed få tillräckligt med syre. Sover man regelbundet med öppen mun under natten kan det leda till muntorrhet och många vaknar på natten för att dricka vatten. Muntorrhet innebär att slemhinnan blir torr i munnen eftersom att man har för lite saliv. Ett sätt att undvika muntorrhet är att sätta lite kirurgtejp över läpparna så inte munnan kan öppnas när man sover.

Torr mun är ett av flera symptom på sömnapné

Idag vet man att storsnarkare har högre risk att drabbas av sömnapné, andningsuppehåll under sömnen. Sömnapné innebär att kroppen inte får tillräckligt med syre och utsetts för stor stress under anpnéerna vilket i förlängningen kan leda tillen rad olika följdsjukdomar, exempelvis diabetes typ 2 och hjärt- kärlsjukdomar.

Sömnapné bör behandlas

Om man känner till att man snarkar och har bevittnade sömnapnéer bör man uppsöka läkare för att få en sömnutredning gjord. Under utredningen får man reda på hur man sover och hur man kan få hjälp för sin sömnapné vilket sparar eventuella framtida konsekvenser för hälsan med allvarliga följdsjukdomar. Idag finns det många behandlingar mot såväl snarkning som sömnapné och därför är det viktigt att bli ordentligt utredd så man får en individanpassad behandling.
När man fått rätt behandling för sin snarkning eller sömnapné får man en mycket bättre livskvalitet då nattsömnen inte längre störs av regelbundna uppvaknande på grund av exempelvis muntorrhet.Därmed kommer man känna sig utvilad och pigg inför nästa dags aktiviteter. Med en adekvat behandling kommer man dessutom att förebygga eventuellahälsoproblem som kan uppstå i samband med sömnapné.

Behandlingsmetoder för sömnapné

Det finns olika behandlingsmetoder för sömnapné. Hur allvarlig sjukdomen är vid diagnos styr också valet av behandling. Lindrig sömnapné behandlas med en så kallad snarkskena eller anti-apnéskena medan allvarligare former av sömnapné behandlas med så kallad CPAP eller APAP. Skenan är ungefär som en tandställning som är individuellt utprovad av en tandläkare. Skenorna skjuter fram hakpartiet när patienten sover och underlättar därför andningen genom att tungan och mjuka gommen hindras från att falla tillbaka och begränsa andningsvägarna.Med hjälp av skenan skapas det alltså en fysisk vidgning då det blir en större luftspalt i strupen. Eftersom luftvägen blir fri innebär det att snarkningen uteblir och anpnéerna hindras. Om livskvaliteten trots behandling med skenan försämras genom att du känner dig trött, nedstämnd och/eller snarkningarna fortsätter bör du kontakta läkare.