Trötthet och trafiksäkerhet

11 Nov Trötthet och trafiksäkerhet

Varje år både skadas och dödas människor i trafiken på grund av sömniga förare. För att underlätta både för sig själv och andra förare i trafiken rekommenderas att man avstår från att köra om man varit vaken i 19 timmar eller mer och/eller om man sovit endast 5 timmar vid förra sömnen. För övrigt bör man undvika att köra mellan 03-06, då de flesta människor faktiskt är trötta. Om man verkligen är tvungen att köra ändå, är det väldigt viktigt att föraren är extra uppmärksam på sin trötthet och reflexer samt tar en liten paus då och då.
För de personerna med obehandlad eller misstänkt sömnsjukdom är det viktigt att vara restriktiva till körning.

Reglering av medicinska krav när det gäller trötthet bakom ratten
Dessa krav gäller för innehav av behörigheterna AM, A1, A, B, BE, C, CE, D, DE, traktorkort eller taxiförarlegitimation.

Sjukdomar med sömnstörningar som exempelvis sömnapné, snarksjukdom (ronkopati) eller narkolepsi utgör hinder för innehav och detta om förhållandena bedöms innebära en trafiksäkerhetsrisk.

I denna föreskrift finns det även krav på läkarintyg för patienter som har sjukdomar där man anser att insomningsrisken är stor. Diabetes, Parkinson och epilepsi är ett exempel.

Att somna i bilen, är det straffbart?
Att man nickar till bakom ratten är idag väldigt vanligt, var sjätte bilist har nämligen varit med om detta. Trots att många bilförare är medvetna om att blicken blir suddig, ögonlocken tunga och även koncentrationsförmågan sämre, fortsätter de att köra vidare och helt enkelt ignorera dessa trötthetssymptom. Detta innebär inte bara en fara för sig själv, utan även för andra som vistas i trafiken.

Att köra bil när man är uttröttad är enligt trafikförordningen olagligt. Detta eftersom att det räknas som vårdslöshet i trafiken och är därmed straffbart. Att vara riktigt uttröttad i trafiken går faktiskt att göra en jämförelse med att ha 0,8 promille alkohol i blodet. Kroppen och dess beteende anses i princip vara detsamma.

Vid en olycka är det nästan inte någon som erkänner att de varit för trötta. Under de senaste tio åren är det bara två bilförare som fällts för trötthet, så det finns här ett högt mörkertal enligt vissa källor.

Detta är anledningen till att det nu har beordrats att ta fram metoder som faktiskt kan bevisa när en förare är så trött att det är farligt att köra. Syftet med denna metod är att kunna ge både polis och åklagare en bättre möjlighet att döma de sömniga bilisterna. Om du är orolig att din trötthet bakom ratten kan vara relaterad till sömnapné är det värt att uppsöka en doktor. Du kan börja med att ta vårt test till höger.

Källor:
”Reglering av medicinska krav när det gäller trötthet bakom ratten”,
Rapport, Trafikverket, 19 mars 2013
”Trötta förare ska stoppas”, Svenska Dagbladet, 24 november 2012