Sömnapné och snarkning kan det vara riskfaktorer för stroke?

20 Dec Sömnapné och snarkning kan det vara riskfaktorer för stroke?

Sömn behövs för att bygga upp och reparera kroppen och själen liksom intellektet. När vi sover går blodtrycket, andningen, temperaturen och magtarm-aktiviteterna ner samtidigt som den hormonella regleringen ökar. Att man sover med bra kvalitet och tillräckligt länge under natten är viktig för att kroppen och hjärnan ska kunna få vila och återhämta sig. Det är under sömnen som kroppen kan varva ner och kroppens muskler slappnar av. Kort sagt är sömnen viktig för välbefinnandet.

Snarkning kan vara farligt för blodkärlen

Hjärna under strokeanfall. James Heilman, MD Denna bild är under licens av Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0
Det finns många sömnexperter som säger att den som lider utav ett långvarigt sömnproblem kan få återverkningar på hela kroppen och dess funktion. Det finns olika orsaker till att man har sömnproblem, men två vanliga är snarkning och sömnapné. Både snarkning och obstruktiv sömnapné (OSA) är tecken på ökat luftmotstånd. Motståndet beror oftast på anatomiska strukturer såsom ökat fett runt halsen, övervikt, stor tunga eller stora halsmandlar, vilket bidrar till att personen får andningsstopp under sömnen. Riskfaktorer för ökad förekomst av snarkning och OSA är övervikt, alkohol, rökning och manligt kön. Andningsstoppen, apnéerna, leder till en sämre syremättnad i blodet och en sämre livskvalitet som till exempel uttalad och onormal trötthet dagtid. Om man drabbas av apnéer i sömnen kan det leda till en ökad risk för att få flera potentiellt livshotande följdsjukdomar till exempel hjärt- kärlsjukdomar och stroke. Den minskade syrehalten i blodet, som uppkommer under apnéerna, tvingar hjärtat att arbeta hårdare och blodkärlens miljö ändras. Detta tillsammans är bidragande till en riskökning av stroke. Forskning visar att även snarkning kan vara farligt för våra blodkärl. Vissa studier har visat att snarkning kan leda till arteroskleros, åderförkalkning. Forskning tittar nu närmare på om situationer med kraftig påfrestning på kärlen, exempelvis kraftig snarkning, kan ha påverkan på plack i kärlen och om de eventuellt kan spricka och bilda en blodpropp. Snarkning och sömnapné kan med andra ord vara ett tillstånd med allvarliga konsekvenser i framtiden såsom ändring av miljön i blodkärlen och eventuellt även andra allvarliga medicinska tillstånd. Det är därför av stor vikt att ha en adekvat behandling av sin sömnapné, och framtiden får utvisa om även snarkning bör behandlas.