Dödstrött på morgonen? Snarkar du? Sömnproblem? Huvudvärk?

22 Jul Dödstrött på morgonen? Snarkar du? Sömnproblem? Huvudvärk?

Då kan det bero på att du är drabbad av sömnapné.
Sjukdomen sömnapné innebär att man gör andningsuppehåll under sömnen, ofta (men inte alltid) i kombination med kraftig snarkning. Här kan du lära dig mer om både sömnapné och snarkning, vilka orsaker som ligger bakom, hur sjukdomen kan behandlas och vad du kan göra själv.