Stort fokus på e-hälsa och telemedicin under Almedalen 2015

10 Jul Stort fokus på e-hälsa och telemedicin under Almedalen 2015

Årets Almedalsvecka var som vanligt fullspäckad med olika symposier och intressanta föreläsningar. ResMed Sweden AB deltog för att sätta sömnapné på den politiska agendan genom att belysa telemonitorering, som kan ge ökad vårdkvalitet och korta köer för sömnapnoiker.

 

Telemonitorering ger stora fördelar inom vården

Patientuppföljning på distans, så kallad telemonitorering, är ett bra exempel på hur ny innovativ teknik kan bidra med högre kvalitet inom sjukvården. Telemonitorering kan frigöra resurser i en redan överbelastad vård och effektivisera vårdprocessen så att vårdköer kan kortas samt ge en mer kostnadseffektiv vård.

Telemonitorering bidrar också till en mer human vård då vårdgivare kan lägga mer resurser på patienter som verkligen behöver mer tid med sin läkare eller sjuksköterska, samt inte behöver kalla in patienter på återbesök om de har en fungerande behandling. En patient med sömnapné som kontinuerligt följs upp lyckas bättre med sin behandling och det bidrar därför till en ökad följsamhet med CPAP-behandling.

 

Politiker i Almedalen positiva till telemedicin

Under Almedalen 2015 tog vi från ResMed pulsen på några politiker och beslutsfattare för att få deras syn på och vilka åtgärder de planerar för att få till en positiv utveckling inom telemonitorering av sömnapnoiker.

Beslutsfattarna som vi pratade med i Almedalen var positiva till implementering av ny innovation, som till exempel distansmonitorering, men de insåg också problemet med att läkarbesök på distans inte har samma status som ett traditionellt läkarbesök. Detta hindrar vårdgivarna från att implementera ny teknik då incitament att införa telemonitorering saknas.

Frågan om telemedicin är dock högt prioriterad och vi hoppas att se resultat av det inom kort.

 

Författare: Helena Lundhammar
Publiceringsdatum: 10 juli 2015