Patientstöd ger nya möjligheter till bättre långsiktigt behandlingsresultat

09 maj Patientstöd ger nya möjligheter till bättre långsiktigt behandlingsresultat

Patric Ilar, sömnapnoiker och ansvarig för patientföreningen Apnéföreningen Öst, har provat myAir som är en ny patientstödstjänst från ResMed. Tjänsten ingår för alla som har en AirSense CPAP och möjliggör för patienten att dagligen följa sin behandling via sin dator, surfplatta eller smartphone. Tillsammans med individanpassad återkopling utifrån behandlingsresultat ger tjänsten en mer engagerad patient och ett bättre långsiktigt behandlingsresultat.

Patric Ilar fick sin diagnos sömnapné för ca sex år sedan. Idag står han på CPAP-behandling och mår bra och arbetar aktivt för att sprida kunskap om sjukdomen via bl a sin Facebook-grupp och den nyligen startade patientföreningen Apnéföreningen Öst.

Patric är mån om att hålla koll på sin behandling. Han vill kunna följa sitt behandlingsresultat och se om det förändras över tid. Nu har Patric fått en ny möjlighet till det via tjänsten myAir som ingår för patienter som behandlas med AirSense-apparater från ResMed. Patric var en av de första i Sverige som fick prova myAir och nu ett år senare är den tillgänglig för alla användare av AirSense-CPAP.

myAir – individanpassad återkoppling för bättre behandlingsresultat
Den inbyggda trådlösa funktionen i AirSense-apparaten gör det möjligt att aktivera sin CPAP till myAir via en webbsida. Därefter skickar apparaten automatiskt daglig patient anpassad behandlingsdata som enkelt kan följas via myAir-sidan på en dator, surfplatta eller smartphone. Patienten får även återkoppling via uppmuntrande och individanpassade meddelanden via e-post. Om behandlingsdatan försämras skickas tips på hur detta kan ändras. När CPAP:en används dagligen och behandlingsdatan ser bra ut får man utmärkelser som hjälper till att hålla uppe engagemang och motivation. I myAir finns även tillgång till instruktionsvideor om t ex masktillpassning och rengöring av sin utrustning. Målet med myAir är att engagera patienten och göra denne mer delaktig i sin behandling och på så vis öka följsamheten till behandlingen för ett bättre långsiktigt behandlingsresultat!

Patric Ilar var först ut att prova myAir
Vi träffade Patric och ställde några frågor om hans upplevelse av myAir och hur tjänsten påverkat honom. En av våra första frågor var hur han skulle beskriva myAir för någon som inte provat.
– Jag har nu provat myAir i cirka ett år. Tjänsten är som en app eller ett program där jag själv kan logga in för att se mina sömndata i grafer samt glada/ledsna figurer. Det finns ett enkelt och överskådligt  poängsystem  om man känner till lite om vad förkortningar som AHI m.m. står för. Ett plus tycker jag är de filmer som finns med tips och annat.

Idag kan man redan se viss behandlingsdata på sin CPAP så varför ska man använda sig av myAir? Patric berättar att det är viktigt för honom att följa sin behandling och se att den ligger på en bra och acceptabel nivå.
– Därför är det så smidigt att kunna använda sig av datorn, surfplattan eller sin smartphone beroende på vad man har till hands för stunden. Det är ett enkelt sätt för mig att kunna kolla upp mina sömnadata, säger Patric.

Vi blev nyfikna på vilken information som han tycker är mest intressant att följa och varför. Patric berättar att det för hans del är flera delar som är intressanta; bl.a AHI (Andningsuppehåll per timme), antal sömntimmar och om dessa förändrar sig över en längre tid exempelvis veckor eller månader. Poängsystemet i myAir gör att han snabbt kan hitta nätter där han haft fler AHI och även få infomation om vad som kan ha påverkat resultatet som t ex högt maskläckage.

Patientanpassad återkoppling
Eftersom myAir är en individanpassad tjänst skickar systemet via e-post tips och information till patienten beroende på hur dennes behandling går. Denna funktion är något som Patric uppskattar, den gör att han får snabb återkoppling hur behandlingen går, både om hans resultat är bra eller blivit sämre. Tror han att han kan ha nytta av informationen när han träffar sjukvården?
– Absolut, om jag upptäcker att jag kanske har en sämre behandling under en längre tid så kan jag diskutera informationen med min läkare/sköterska och tillsammans kan vi då utreda vad det beror på och snabbt t.ex. ändra mina inställningar.

På frågan om Patric ser några risker med den personliga integriteten kopplat till myAir och telemonitorering generellt svarar han att han känner sig fullkomligt säker med myAir och att han önskat att telemonitorering kommit för flera år sedan.
– Då hade jag säkerligen sluppit många resor till sjukhuset!
Patric har även provat AirView som är en telemonitoreringstjänst för sjukvården, där sjukvården kan följa sina patienter på distans och få mer avancerad data över patientens behandling samt möjlighet att justera inställningar på distans.
Patric upplever att telemonitoreringen fungerat klanderfritt och har gett honom en trygghet att veta att han snabbt kan få hjälp när det behövs och att avläsning av behandlingsdata sker utan att han behöver skicka in sitt minneskort.

På vår sista fråga om han skulle rekommendera myAir till andra sömnapnoiker svarar Patric att han utan tvekan skulle rekommendera myAir!