Ny studie visar positiva effekter av digital självmonitorering

25 Jan Ny studie visar positiva effekter av digital självmonitorering

Ny europeisk forskning från PwC visar att patienter med sömnapné som använder patientstödsprogrammet myAir* har högre följsamhet till sin behandlning med kontinuerligt positivt luftvägstryck (CPAP) än patienter som inte använder myAir.

 

Behandling med CPAP är oftast en kronisk behandling, dvs som patient måste man behandla sig år ut och år in. Att CPAP är effektivt för behandling av sömnapné och att följsamhet till behandling är viktigt för att bibehålla ett behandlingsresultat är inga nyheter. Precis som för många andra patientgrupper med kronisk behandling kan följsamheten för CPAP-användare vara ett stort problem. Det gäller både den initiala kritiska uppstartsfasen då man ska lära sig att sova med sin CPAP och andningsmask till de patienter som stått på behandling i flera år och ibland kämpar med att använda sin apparat varje kväll.

Innovation och utveckling inom behandling av sömnapné

CPAP-behandlingen har genomgått stora förändringar de senaste åren med utveckling av nya CPAP-apparater och moderna andningsmasker som gör behandlingen så bekväm som möjligt för användarna. ResMed som är en ledare inom utveckling av medicinskteknisk apparatur och CPAP-masker har under de senaste åren lanserat flera smarta lösningar för både sjukvården och sömnapnoiker, som t ex CPAP:er med integrerad trådlöskommunikation med möjlighet till enkel telemonitorering för sjukvården. Den senaste lösningen myAir* som är riktad till patienterna, är ResMeds digitala online-supportprogram som gör att patienter enkelt kan följa sin egen behandling och få individualiserade råd som stödjer deras motivation. Patientstödsprogrammet blir ett komplement till sjukvården och hjälper patienten att hålla sig informerad och motiverad, vilket är faktorer som länge ansetts spela en roll för en effektiv behandling av sömnapné och andra medicinska besvär.

myAir förbättrar avsevärt daglig användning och följsamhet till behandling med kontinuerligt positivt luftvägstryck (CPAP) hos patienter med sömnapné

Studien ”Empowering the Sleep Apnoea Patient” (Stärka patienter med sömnapné), som genomfördes av det globala företaget PwC, analyserade anonyma data om daglig användning från 23 000 patienter som står under behandling med CPAP eller automatiskt positivt luftvägstryck (APAP) för sömnapné i Tyskland och Storbritannien.1 Patienterna behandlades på sömnkliniker och av hemsjukvårdsgivare i dessa två länder och alla monitorerades via telemonitorering av sin sköterska eller läkare. 1 800 dessa patienter registrerades också på myAir, ResMeds digitala självmonitoreringsprogram.

Resultaten visar att patienter som är kopplade till myAir både använder sin apparat längre per natt och har högre följsamhet till sin behandling jämfört med övriga patienter. Datan som publicerats i en vitbok av PwC i januari 2017 visar att myAir-patienter i medeltal använder sin apparat 46 minuter längre per natt jämfört med andra patienter. Dessutom visar studien att den genomsnittliga följsamheten till behandling under den första kritiska veckan för nya patienter var 76 procent för myAir-patienter jämfört med 71 procent för övriga patienter.1

Antalet patienter som använder myAir i Sverige ökar vaje dag

myAir lanserades i maj 2016 på den svenska marknaden och antalet registrerade användare ökar dagligen i Sverige. Tjänsten är gratis och alla patienter som använder en AirSense-CPAP från ResMed kan enkelt ansluta sig till myAir. En av de första patienterna att prova myAir i Sverige är Patric Ilar, sömnapnoiker och ansvarig för patientföreningen Apnéföreningen Öst. Läs mer om Patrics upplevelser.

*myAir fungerar tillsammans med AirSense & AirCurve apparater från ResMed

AirSense™ 10 AutoSet från ResMed är en självjusterande behandlingsapparat av högsta kvalitet. Apparaten kan registreras till gratistjänsten myAir så att du kan följa din behandling i din dator, surfplatta eller smartphone och få tips och råd hur du gör din behandling mer behaglig. I myAir hittar du ett sömnbibliotek med filmer och instruktioner som hjälper dig att få en så behaglig behandling som möjligt. myAir är en responsiv webbsida där du enkelt loggar in och följer din behandling. Registrera din AirSense-apparat på myAir.ResMed.eu.

Läs mer om AirSense-CPAP

 

1. Price Waterhouse Coopers. Empowering the sleep apnoea patient: A study of how myAir users behave better. 2016. www.resmed.com/epn/content/dam/resmed/global/documents/epn/pwc-report-effects-of-myair-6.pdf