Sprid kunskap om snarkning och sömnapné

16 mar Sprid kunskap om snarkning och sömnapné

Fredag den 17 mars firas World Sleep Day och i samband med detta har ResMed tagit fram ett nytt informationsmaterial för att sprida kunskap om snarkning och sjukdomen sömnapné. Informationsmaterialet Snarkar du eller din partner?’ innehåller dels filmer, informationsplanscher och broschyrer som kan beställas för att lära sig mer om sjukdomen.

Worldsleepday.org annordnar varje år olika aktiviteter för att öka kunskapen och sprida budskapet om vikten av god sömn. Årets World Sleep Day har ledorden “Sleep Soundly, Nurture Life” vilket betyder ungefär ”Sov gott, vårda ditt liv”. Besök worldsleepday.org för att läsa mer om olika aktiviteter runt om i Världen.

ResMed’s bidrag till att öka kunskapen och medvetenheten om riskerna med snarkning och sömnapné är ett nytt informationsmaterial som heter Snarkar du eller din partner? Materialet innehåller broschyrer, planscher och filmer som alla ger information om symtom, sjukdomen och olika behandlingar.

Vad är obstruktiv sömnapné?

En kortfilm för dig som vill lära dig mer om snarkning och sömnapné

Läs mer om informationsmaterialet Snarkar du eller din partner och dess innehåll på traffpunktsomn.se