Hur gör man en sömnutredning?

23 Apr Hur gör man en sömnutredning?

En av de vanligaste frågorna till somnapne.se är hur man gör en sömnapnéutredning och vart man ska vända sig. Vem inom sjukvården är det som utreder sömnproblem och finns det privata alternativ?

En av de vanligaste orsakerna till att man söker hjälp är problem med snarkning, antingen att man själv upplever det som störande men många gånger är det en trött partner som fått nog. Det är även vanligt att ens partner är orolig för att partnern slutar andas i sömnen och vaknar till av att kroppen skriker efter syre. Många gånger märker inte den som drabbas av andningsuppehållen att de vaknar till under natten, men dessa mikrouppvaknanden kan få stora effekter på kroppen under dagtid och även för din hälsa på långsikt. Men till vem ska man vända sig inom vården och hur fungerar en sömnutredning egentligen?

Vart vänder jag mig?

Steg ett är att kontakta sin vårdcentral och diskutera sina problem och symtom, även tandläkare har en viktig roll för att hjälpa dig med sömnproblem att komma vidare i vårdkedjan då problem med snarkning är något som tandläkarna ofta får höra om och även behandlar. Vid misstänkt sömnapné kan din läkare eller tandläkare skriva en remiss till en sömnspecialist för vidare utredning, diagnos och behandling.

Sömnutredning kan ligga på olika avdelningar inom vården, t ex på öron-näsa-hals klinik eller en lungavdelning. Även andra kliniker/mottagningar samt privata vårdgivare genomför sömnutredningar. I många landsting finns specifika sömnlab eller sömutedningsmottagningar.

Hur går en sömnutredning till?

Det finns olika typer av sömnutredningar men den vanligaste när man misstänker sömnapné kallas Nattlig andningsregistrering (NAR). Dvs det är inte så mycket sömnen man mäter utan själva andningen. Idag används ofta bärbar utrustning som patienten får med sig hem för att sedan koppla på sig innan de ska sova. En fördel med att göra utredningen i hemmet är att man kan fånga upp andra faktorer som påverkar sömnen i patientens naturliga miljö. Dessutom slipper sjukvården lägga stora resurser på att ha patinter inneliggande över natten, vilket är kostsamt för sjukvården och jobbigt för patienten. Möjligheten att sova på sjukhuset finns förstås men används för patienter där man behöver få reda på mer än själva andningen och där man misstänker andra orsaker än t ex sömnapné.

När patienten sovit med diagnostikutrustningen lämnas den till sjukvården för analys av en sömnexpert. Datan från diagnostikutrustningen sparas ner och analyseras med hjälp av avancerade datorprogram. Sömnexperten får en massa olika information om andning, andningsuppehåll, snarkning, puls och syresättning av blodet etc. Med hjälp av informationen i datorprogramet kan de sedan ställa diagnos, t.ex obstruktivt sömnapnésyndrom (OSAS) och utifrån resultaten rekomendera en behandling. För just obstruktiv sömnapné så är behandling med antiapnéskena eller CPAP-behandling vanligast.

 

Om du känner igen beskrivningen av symtomen så kan du genomföra vårt online-test, spara resultatet och ta med på nästa besök hos din vårdcentral eller tandläkare.