Vad är sömnrelaterade andningsstörningar?

Share this article
Ett animerat par där mannen ser trött ut på grund av obstruktiv sömnapné

Dålig sömn innebär allvarliga risker för hälsa och välbefinnande. Sömnrelaterade andningsstörningar (SDB) är en paraplyterm för ett antal sömnrelaterade andningsstörningar nattetid, bland annat central sömnapné (CSA), obstruktiv sömnapné (OSA) och Cheyne-Stokes respiration (CSR). Här kommer en snabbguide till typerna, riskerna och behandlingen.

Vilka är de olika typerna av SDB?

Vi börjar med en ordlista. Vid en apné upphör andningen helt i tio sekunder eller mer. En hypopné liknar en apné men andningen upphör inte utan minskar bara. Ett uppvaknande sker när hjärnan uppmärksammar syrebristen och sätter igång andningsprocessen. Det är det här mikro-uppvaknandet som stör nattsömnen och ger den dåliga sömnkvalitet som kännetecknar SDB. Apné-hypopnéindexet (AHI) anger antalet störningar per sömntimme. Människor med svår sömnapné kan vakna över 30 gånger (mikro-uppvaknanden) per timme – inte konstigt att de känner sig utmattade dagtid!

What is sleep-disordered breathing?

Obstruktiv sömnapné (OSA) uppträder när musklerna i halsen slappnar av och blockerar de övre luftvägarna under sömn. OSA åtföljs ofta av högljudda snarkningar eller fnysningar, särskilt i samband med uppvaknanden. Central sömnapné (CSA) är mycket ovanligare och uppträder när hjärnan slutar skicka signaler till andningsmusklerna under sömn. Luftvägarna blockeras inte men andningen upphör. Vid Cheyne-Stokes respiration (CSR) följs perioder med ytlig andning av djupandning, med periodiska centrala apnéer.

 

 Vilka är riskerna?

Det är allmänt känt att vi kan bli sura, glömska och nedstämda följande dag när vi har sovit dåligt en natt. Obehandlad SDB är dock mer än ”en natts dålig sömn”: det kan få mycket allvarliga konsekvenser. Det ger minskad livskvalitet och kan leda till hjärt-kärlsjukdomar och ämnesomsättningssjukdomar. Om du till exempel har obehandlad OSA löper du nästan dubbelt så stor risk att utveckla diabetes och hjärt-kärlsjukdom1, tre gånger så stor risk att dö av hjärt-kärlrelaterade problem2 och mer än sex gånger så stor risk att råka ut för en trafikolycka3. För att inte tala om hur högljutt, långvarigt snarkande påverkar din partner och ditt förhållande.

Vilka behandlingar finns det?

Det uppskattas att upp till 80 % av alla som lider av SDB inte har diagnostiserats. Det är mycket olyckligt eftersom det finns effektiva behandlingar.

För många människor är det bästa kontinuerligt positivt luftvägstryck (CPAP). Den här behandlingen ger ett lätt lufttryck som håller luftvägarna öppna. Avancerade apparater kan identifiera och reagera på OSA, CSA och CSR, och det finns en version för kvinnor som uppfyller de specifika behoven hos kvinnor med OSA.

AutoSet_w_AirFitFamily-min

ResMed Air Solutions

Det finns även andra lösningar. Exempelvis kan anpassade bettskenor sk antiapnéskenor återställa normal andning nattetid och förbättra sömnkvaliteten. Det kan också hjälpa att ändra på sin livsstil: för vissa människor – men inte alla – kan OSA förvärras av fetma, alkohol och rökning eller användning av lugnande medel.

Boka en läkartid om du misstänker att du lider av SDB och gå på en kontroll. Du kan även göra vårt test och ta med resultatet och ha som diskussionsunderlag med din läkare.

 

1.Greenberg et al. Gender differences in morbidity and health care utilization among adult obstructive sleep apnea patients, Sleep 2007. In this study the increased risk of diabetes and cardiovascular diseases is calculated specifically amongst women with sleep apnoea.

2.Campos-Rodriguez et al., Cardiovascular Mortality in Women With Obstructive Sleep Apnoea With or Without Continuous Positive Airway Pressure Treatment:

3.A Cohort Study, Annals of internal Medicine, 2012. In this study the increased risk of cardiovascular death is calculated specifically amongst women with sleep apnoea.