Hur påverkas du av sömnbrist?

Share this article
Ung man som lider av sömnbrist har händerna för ansiktet liggandes i sängen

Vet du egentligen vad som händer när du sover alldeles för lite? Det händer mer än du tror. Läs den här artikeln som beskriver de psykiska och fysiska konsekvenserna av sömnbrist.

Får du inte alltid den sömn du behöver? Kör du på för fullt under veckan i väntan på en dag då du äntligen kan sova ikapp? För lite sömn kan påverka din fysiska hälsa. Och det handlar inte bara om lite dåsighet, dåligt humör eller migrän. Ta reda på vad som verkligen händer när du sover för lite.

Din fysiska hälsa:

Din fysiska hälsa kan ta skada efter några år med för lite sömn. Sömnbristen kan påverka:

Immunsystemet1: Om du sover för lite hinner immunsystemet inte återhämta sig och risken att drabbas av kroniska sjukdomar ökar.

Matsmältningssystemet1: Undersökningar har visat att det finns ett samband mellan sömnbrist och viktuppgång. På lång sikt kan det leda till fetma och diabetes typ 2.

Andningssystemet1: Eftersom sömnbrist kan försvaga immunsystemet kan du bli mer mottaglig för andningsrelaterade problem. Om du redan har en kronisk lungsjukdom kan ditt tillstånd förvärras.

Hjärtat och blodkärlen1: För lite sömn ökar risken för stroke.

Din psykiska hälsa:

Sömnbrist har inte bara fysiska konsekvenser. Den påverkar även dina vakna timmar genom att göra dig mindre pigg och responsiv. Sömnbrist kan även påverka den psykiska hälsan på andra sätt:

Minnesförlust på grund av permanenta kognitiva svårigheter. Ju mindre du sover, desto mindre minneskapacitet har du.

Känslor: Känslolivet kan också påverkas, vilket på lång sikt kan leda till nedstämdhet, humörsvängningar, depression, paranoia och till och med självmordstankar.

För att sådana allvarliga konsekvenser ska förhindras rekommenderar vi att du sover minst sju timmar per natt. Undersökning efter undersökning har visat att långvarig sömnbrist kan ge upphov till många olika hälsoproblem och även försämra befintliga.

 


1The effects of sleep deprivation on the body http://www.healthline.com/health/sleep-deprivation/effects-on-body

Det här blogginlägget innehåller allmän information om medicinska tillstånd och behandlingar. Det är inte avsett att ersätta professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Informationen är inte rådgivande, och ska inte betraktas som sådan. Du får inte förlita dig på informationen på den här webbplatsen i stället för medicinska råd från din läkare eller annan vårdpersonal.

Om du har specifika frågor av medicinsk natur ska du rådgöra med din läkare eller annan vårdpersonal. Om du tror att du lider av en sjukdom ska du genast kontakta sjukvården. Du ska aldrig avvakta med att söka vård, ignorera medicinska råd eller avbryta medicinsk behandling på grund av information på den här webbplatsen. Åsikterna som uttrycks i den här bloggen och på den här webbplatsen har ingen koppling till åsikterna hos akademiker, sjukhus, kliniker eller andra institutioner som författarna är knutna till och delas inte direkt av ResMed eller dess dotterbolag eller partner.