Sex och heta drömmar

Share this article
Fyra fötter utan strumpor som sticker ut från ett vitt täcke

Det är vanligt med skämt om att kvinnor vill gosa efter sex medan män bara somnar. Men hur ligger det egentligen till i verkligheten? Gör sex att vi sover bättre? Och vad är i så fall den vetenskapliga förklaringen till det?

Sex utlöser en mängd hormonella reaktioner i kroppen. Bland annat minskar produktionen av stresshormonet kortisol, medan produktionen av oxytocin, serotonin och prolaktin ökar.

Oxytocin är känt som ”myshormonet” eller ”kärlekshormonet” eftersom det förknippas med kärleksfull närhet. Det frigörs vid sociala kontakter och i synnerhet vid hud mot hud-kontakt med våra nära och kära. Oxytocin bidrar till att minska blodtrycket, sänker stressnivån och gör oss lugna och avslappnade. Serotonin liknar oxytocin men är ännu mer verkningsfullt. Det här lugnande hormonet får kroppen att slappna av, men gör också att kroppen kan producera melatonin. Melatonin är hormonet som reglerar vår inre klocka och får oss att bli sömniga på kvällen.

Prolaktin produceras hos män när de får orgasm. Det här är ett annat hormon som gör oss avslappade och dåsiga. Faktum är att prolaktin-nivåerna stiger naturligt när vi sover och studier visar att djur blir trötta när de får prolaktin injicerat.

Det finns även andra faktorer som gör att vi vill ta en tupplur efter sex. För det första så kan sex vara fysiskt tröttande. För det andra har vi vanligtvis sex i sängen eller på något annat hyfsat bekvämt ställe. För det tredje blir vi varma av sex. Efteråt svalnar kroppen och den gradvisa sänkningen av kroppstemperaturen stimulerar produktionen av melatonin. Ju mer melatonin, desto sömnigare blir vi.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att sex och sömn verkar höra ihop.


Det här blogginlägget innehåller allmän information om medicinska tillstånd och behandlingar. Det är inte avsett att ersätta professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Informationen är inte rådgivande, och ska inte betraktas som sådan. Du får inte förlita dig på informationen på den här webbplatsen i stället för medicinska råd från din läkare eller annan vårdpersonal.

Om du har specifika frågor av medicinsk natur ska du rådgöra med din läkare eller annan vårdpersonal. Om du tror att du lider av en sjukdom ska du genast kontakta sjukvården. Du ska aldrig avvakta med att söka vård, ignorera medicinska råd eller avbryta medicinsk behandling på grund av information på den här webbplatsen. Åsikterna som uttrycks i den här bloggen och på den här webbplatsen har ingen koppling till åsikterna hos akademiker, sjukhus, kliniker eller andra institutioner som författarna är knutna till och delas inte direkt av ResMed eller dess dotterbolag eller partner.