Trötthet i trafiken: Orsaker, risker och konsekvenser

Share this article
Kvinna kör bil med tecken på trötthet på grund av obehandlad sömnapné

Brukar du köra bil när du är trött? I så fall utsätter du både dig själv och andra för fara. Att du är pigg och alert när du kör bil är viktigt för såväl din egen och eventuella passagerares säkerhet som för andra bilförares säkerhet.

Trötthet vid ratten: Ett dödligt problem

Trötthet vid bilkörning är en internationell epidemi. Det finns otaliga historier om olyckor och tragedier orsakade av någon som inte var helt alert bakom ratten.

Tidigt på morgonen den 29 april 2012 i Japan dödades sju personer och 38 skadades när en långfärdsbuss kraschade. Chauffören Kazan Kono fortsatte köra trots att han kände sig sömnig och konstaterades senare lida av sömnapné.1

I Australien 2014 hade en förare somnat vid ratten när hans Mercedes frontalkrockade med en annan bil och en kvinnlig passagerare omkom. Under rättegången framkom det att föraren Tim Ellis hade drabbats av överväldigande trötthet flera gånger tidigare.2

Orsaker, risker och konsekvenser

Orsakerna till trötthet bakom ratten kan delas in i två huvudkategorier: allmän trötthet och sjukdomstillstånd.

Allmän trötthet kan bero på att kroppens naturliga sömnrytm, eller dygnsrytm, bryts. Det finns många faktorer som kan påverka, t.ex. jetlag, skiftarbete, oregelbundna arbetstider eller att man inte får tillräckligt mycket kvalitetssömn. Dessa faktorer, i kombination med att de flesta människor pendlar till och från arbetet, skapar ett perfekt upplägg för potentiella katastrofer. Vi är helt enkelt inte i toppform när vi sätter oss bakom ratten.

Sjukdomstillstånd är å andra sidan betydligt allvarligare. Personer med sömnapné, hypersomni eller sömnsvårigheter måste vara extra försiktiga när de kör bil, särskilt vid längre resor eller när körningen sker vid onormala tider på dygnet.

Det finns många lagar som reglerar möjligheten att köra bil. I Storbritannien måste man till exempel rapportera eventuella hälsotillstånd som kan påverka bilkörningen till körkortsmyndigheten. För att riskerna ska minimeras får du enligt denna lag inte sätta dig bakom ratten om du är trött, och innan du ger dig ut på en längre resa måste du sova en hel natt. Du ska också undvika att köra mellan midnatt och 06.00 eftersom koncentrationsförmågan då är som lägst, och du måste ta tillräckligt med pauser, minst 15 minuter varannan timme rekommenderas.3

Hur kommer man fram vid liv?

Att planera i förväg är definitivt det bästa sättet att komma fram vid liv. Se till att du är riktigt pigg när du sätter dig i förarsätet. På så sätt ökar du säkerheten för dig och dina passagerare, liksom för alla andra trafikanter på vägen.


Det här blogginlägget innehåller allmän information om medicinska tillstånd och behandlingar. Det är inte avsett att ersätta professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Informationen är inte rådgivande, och ska inte betraktas som sådan. Du får inte förlita dig på informationen på den här webbplatsen i stället för medicinska råd från din läkare eller annan vårdpersonal.
Om du har specifika frågor av medicinsk natur ska du rådgöra med din läkare eller annan vårdpersonal. Om du tror att du lider av en sjukdom ska du genast kontakta sjukvården. Du ska aldrig avvakta med att söka vård, ignorera medicinska råd eller avbryta medicinsk behandling på grund av information på den här webbplatsen. Åsikterna som uttrycks i den här bloggen och på den här webbplatsen har ingen koppling till åsikterna hos akademiker, sjukhus, kliniker eller andra institutioner som författarna är knutna till och delas inte direkt av ResMed eller dess dotterbolag eller partner.