Vanliga frågor om viktnedgång och sömnapné

Vanliga frågor om viktnedgång och sömnapné Vi vet i dag att övervikt är en av de största riskfaktorerna för sömnapné.1 Frågan är d...