Vanliga frågor om viktnedgång och sömnapné

Share this article

Vanliga frågor om viktnedgång och sömnapné

Vi vet i dag att övervikt är en av de största riskfaktorerna för sömnapné.1 Frågan är då: kan din sömnapné lindras eller till och med botas om du går ned några kilo? Här är våra svar på några av de vanligaste frågorna vi får om sömnapné och viktnedgång.

F: Kan viktnedgång bota sömnapné?

Det korta svaret är nej. Det finns många behandlingsalternativ för sömnapné, men tillståndet kan inte botas. Att gå ned i vikt kan dock lindra symptomen hos överviktiga människor där fettdistributionen kring halsen och trycket från magen och bröstkorgen mot diafragman är den direkta orsaken till sömnapnén. 2 Det finns tre typer av sömnapné: obstruktiv sömnapné (OSA), central sömnapné sleep apnoea (CSA) respektive mixad sömnapné. Obstruktiv sömnapné är vanligast och står för cirka 90 % av alla sömnapnédiagnoser.3

Vid obstruktiv sömnapné slutar luften att flöda till lungorna på grund av en blockering. Hos vissa människor kan tyngden av mjukvävnaden kring halsen göra att luftvägen blir trängre eller blockeras under sömnen. I sådana fall kan viktnedgång ha en positiv effekt och minska blockeringen och graden av kollaps i luftvägen.

Innan du börjar försöka gå ned i vikt ska du alltid prata med din läkare om dina viktmål och vilken effekt viktnedgången kan ha på dina symptom.

F: Kan min sömnapné bli bättre av en viss diet?

S: Att äta hälsosamt är alltid bra, men det har ingen direkt effekt på din sömnapné. Däremot kan en kostomläggning leda till att du går ned i vikt vilket kan minska din halsomkrets, så att kroppen inte behöver arbeta så hårt för att hålla den övre luftvägen öppen. Kanske kan du också få mer energi för att orka motionera, vilket också kan göra att du går ned i vikt.

F: Kan sömnapnébehandlingen lindra min diabetes typ 2?

S: Sömn av god kvalitet är väldigt viktigt, men det har ingen effekt på diabetes. Obehandlad sömnapné har dock kopplats till sämre blodsockerkontroll för patienter med diabetes typ 2.4 Därför är det viktigt att fortsätta med den ordinerade CPAP-behandlingen (kontinuerligt positivt luftvägstryck). Prata med din läkare om det bästa sättet att sköta din diabetes typ 2.

F: Om jag tycker att mina sömnapnésymptom har lindrats efter min viktnedgång, kan jag sluta med CPAP?

S: Att hålla vikten på en lagom nivå kan minska risken för många olika hälsoproblem,5 men det finns inga bevis för att det kan bota sömnapné. Du ska aldrig avbryta din CPAP-behandling utan att först rådgöra med din läkare. CPAP är i dag standardbehandlingen mot sömnapné eftersom den har visats ha mycket god effekt för att minimera symptomen.

Motion, kost, sömn och viktnedgång

Att äta bra, motionera och få tillräckligt med sömn av bra kvalitet är viktiga delar i en hälsosam livsstil som kan hjälpa dig att hålla vikten på en lagom nivå, även om det inte botar din sömnapné. Att hålla vikten kan också lindra symptomen.

Det finns många olika appar som kan hjälpa dig att skapa och behålla bra rutiner för kost, motion och sömn. Med webbapplikationen ResMed myAir™ kan du följa din sömnapnébehandling.1 Mayo Clinic: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/sleep-apnea/symptoms-causes/syc-20377631
2 Adipose tissue in obesity and obstructive sleep apnoea. Eur Respir J, 2012. 39(3): p. 746-67
3 Muza, R.T., Central sleep apnoea-a clinical review. J Thorac Dis, 2015. 7(5): p. 930-7.
4 Aronsohn RS et al. Impact of untreated obstructive sleep apnea on glucose control in type 2 diabetes. Am J Respir Crit Care Med 2010;181(5):507–13.
5 Schelbert K. Comorbidities of obesity. Primary Care: Clinics in Office Practice 2009; 36 (2): 271-285

Android och Google Play är varumärken som tillhör Google, Inc. och är registrerade i USA och andra länder. Apple, App Store och iPhone är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder.

Det här blogginlägget innehåller allmän information om medicinska tillstånd och behandlingar. Det är inte avsett att ersätta professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Informationen är inte rådgivande, och ska inte betraktas som sådan. Du får inte förlita dig på informationen på den här webbplatsen i stället för medicinska råd från din läkare eller annan vårdpersonal.

Om du har specifika frågor av medicinsk natur ska du rådgöra med din läkare eller annan vårdpersonal. Om du tror att du lider av en sjukdom ska du genast kontakta sjukvården. Du ska aldrig avvakta med att söka vård, ignorera medicinska råd eller avbryta medicinsk behandling på grund av information på den här webbplatsen. Åsikterna som uttrycks i den här bloggen och på den här webbplatsen har ingen koppling till åsikterna hos akademiker, sjukhus, kliniker eller andra institutioner som författarna är knutna till och delas inte direkt av ResMed eller dess dotterbolag eller partner.