Behandlingsformer

Sov gott även på resan

Att resa med sin sömnbehandling Semesterresan är över och man kommer hem laddad med energi för...

Behandlingsformer

Det finns flera sätt att behandla sömnapné. Valet av behandling styrs av sjukdomens svårighetsgrad, den...

CPAP-behandling och APAP-behandling

CPAP är en förkortning av Continuous Positive Airway Pressure vilket på svenska betyder kontinuerlig övertrycksbehandling....

Snarkskena (apnéskena)

Snarkskena, apnéskena eller oral apparatur är några av många benämningar på en speciell tandställning som...