Behandling

Behandlingsformer

Det finns flera sätt att behandla sömnapné. Valet av behandling styrs av sjukdomens svårighetsgrad, den...

Behandling av sömnapné

Om man lider av de symtom såsom snarkning som vi beskrivit på denna site ska...

Vart vänder jag mig?

Många känner sig osäkra på hur gången är i vården för att få reda på...

CPAP-behandling och APAP-behandling

CPAP är en förkortning av Continuous Positive Airway Pressure vilket på svenska betyder kontinuerlig övertrycksbehandling....

Snarkskena (apnéskena)

Snarkskena, apnéskena eller oral apparatur är några av många benämningar på en speciell tandställning som...