Diagnos

Sömnstudier och sömnapné

Idag uppmärksammas sömnapné på ett sätt som inte var fallet för bara några år sedan....

Diagnos och utredning

När man lider av snarkning och andra sömnapne symptom så är det allra vanligaste sättet...