Risker

Farligt med obehandlad sömnapné

Allt fler forskningsrön visar att sömnapné kan förknippas med ett flertal allvarliga sjukdomar. Den minskade syrehalten...

Sömnapné och olycksrisker

Trafikolyckor Studier visar att en person med sömnapné löper sju gånger större risk att råka ut...