Trötthet och Trafiksäkerhet

Sömnapné och olycksrisker

Trafikolyckor Studier visar att en person med sömnapné löper sju gånger större risk att råka ut...