Över 936 miljoner människor i hela världen lide...

Över 936 miljoner människor i hela världen lider av obstruktiv sömnapné Om du har obstruktiv sömnapné är du långt ifrån ensam. Enlig...

Sömnapné: en tung fråga

Om du har problem med sömnapné, är det troligt att du också har problem med vikten1,2. 70 till 80 procent3,4 av alla som har sömnapné l...

Vad är sömnrelaterade andningsstörningar?

Dålig sömn innebär allvarliga risker för hälsa och välbefinnande. Sömnrelaterade andningsstörningar (SDB) är en paraplyterm för ett...