Bli bekväm i att resa och umgås med andra vid s...

Hur känns det att resa eller umgås med andra när du har din CPAP-apparat med dig? Skönt att veta att du kommer att känna dig utvilad och kun...

Vanliga frågor om viktnedgång och sömnapné

Vanliga frågor om viktnedgång och sömnapné Vi vet i dag att övervikt är en av de största riskfaktorerna för sömnapné.1 Frågan är d...

Våra bästa tips för en god sömn under vintern

Våra bästa tips för en god sömn under vintern Höstens färgprakt, friska luft och milda temperaturer är ett minne blott. Vintern står fö...

Över 936 miljoner människor i hela världen lide...

Över 936 miljoner människor i hela världen lider av obstruktiv sömnapné Om du har obstruktiv sömnapné är du långt ifrån ensam. Enlig...

Sömnapné: en tung fråga

Om du har problem med sömnapné, är det troligt att du också har problem med vikten1,2. 70 till 80 procent3,4 av alla som har sömnapné l...

Vad är sömnrelaterade andningsstörningar?

Dålig sömn innebär allvarliga risker för hälsa och välbefinnande. Sömnrelaterade andningsstörningar (SDB) är en paraplyterm för ett...