Beroende på dina symptom kan du eventuellt få en remiss till en sömnspecialist som ställer en diagnos och sedan ordinerar lämplig behandling för dig.

Bland behandlingsalternativen ingår:

  • Livstilsförändringar
  • Antiapnéskena (AAS)
  • Kontinuerligt positivt luftvägstryck (CPAP)
  • Kirurgiskt ingrepp

Positivt luftvägstryck är det effektivaste sättet att behandla obstruktiv sömnapné. Genom att ett “pneumatiskt stöd” skapas för den övre luftvägen förhindrar PAP-behandlingen att de mjuka vävnaderna i den övre luftvägen trängs ihop och kollapsar. Tryckluft leds från en behandlingsapparat genom luftslangar och en mask till den övre luftvägen.

CPAP machine with a CPAP mask

Exempel CPAP-apparat tillsammans med en CPAP-mask.

Behandling med positivt luftvägstryck kan ske på flera olika sätt:

  • Kontinuerligt positivt luftvägstryck (CPAP): lufttryck med ett fast tryck.
  • Behandling med automatiskt positivt luftvägstryck (APAP): automatiskt varierande lufttryck, med varierande tryck baserat på din egen andning.
  • Bilevelbehandling: två nivåer av lufttryck som är inställda för att sammanfalla med dina inandnings- och utandningsansträngningar, vilka kan ordineras av läkare till patienter som har svårt att tolerera vanlig CPAP/APAP-behandling eller av andra medicinska skäl bör behandlas med bilevel-apparat.

Läs mer om ResMed’s apparater inom CPAP-, APAP- och bilvel-behandling.