Man kan enkelt avfärda OSA-symptomen som lindriga eller ofarliga, men OSA kan förhindra att man får den djupa och reparativa sömn man behöver. Det kan även minska livskvaliteten² och påverka din hälsa på lång sikt.² Bland riskerna finns:

  • Bilolyckor3
  • Diabetes4
  • Hjärt- och kärlsjukdomar5-6
  • Minskad produktivitet eller olyckor på arbetsplatsen7
  • Nedsatt kognitiv förmåga8

På grund av de många relaterade hälsoriskerna är det viktigt att ta sömnapné på allvar. Men den goda nyheten är att den kan behandlas, och att de flesta människor upplever ett antal positiva effekter av behandlingen:

  • I många fall har behandling visat sig lindra symptomen av sömnapné, till exempel dagtrötthet, nedstämdhet, oro, försämrad minnes- och koncentrationsförmåga och försämrad livskvalitet (särskilt när det gäller arbetsprestation och äktenskaps-/familjerelationer).
  • Genom att få behandling mot din sömnapné kan du minska de relaterade riskerna och förbättra din allmänna hälsa.10
  • Obehandlad sömnapné är också förknippad med symptom som hjärtklappning, yrsel, svimning, andfåddhet och bröstsmärtor, vilka kan lindras när du får behandling mot din sömnapné.11-12-13
  • Personer med sömnapné kan bli alltför trötta för att motionera, vilket förvärrar vissa av deras underliggande tillstånd. Personer som lider av fetma och får behandling mot sin sömnapné får mer energi, vilket i sin tur kan hjälpa dem att motionera och gå ned i vikt.14 Viktförlust har dessutom påvisats minska sömnapnén för vissa personer.15
  • Om du får behandling mot din sömnapné när du återhämtar dig från en allvarlig sjukdom kan din trötthet minska, så att du får motivation att följa ett rehabiliteringsprogram.16

Om du misstänker att du har sömnapné är du bara några steg från att få en bättre nattsömn och bli dig själv igen!

Se några patientberättelser som berättar hur CPAP-behandling förändrade deras liv!

Ta ett enkelt test för att se om du är i riskzonen.

 

 

2.Marshall et al. J Clin Sleep Med. 2014 Apr 15;10(4):355-62. Sleep apnea and 20-year follow-up for all-cause mortality, stroke, and cancer incidence and mortality in the Busselton Health Study cohort. Punjabi NM et al. PLoS Med. 2009 Aug; 6(8):e1000132 SDB and mortality: a prospective cohort study. Marin JM et al. Lancet. 2005 Mar 19-25; 365(9464):1046-53. Long-term cardiovascular outcomes in men with OSA-hypopnoea with or without treatment with continuous positive airway pressure: an observational study.

3. Tregear S et al. J Clin Sleep Med. 2009 Dec 15;5(6):573-81. OSA and risk of motor vehicle crash: systematic review and meta-analysis.

4. Kent BD et al. J Thorac Dis. 2015 Aug; 7(8):1343-57: Insulin resistance, glucose intolerance and diabetes mellitus in OSA.

5. Bradley TD, Floras JS. Lancet. 2009 Jan 3; 373(9657):82-93. Epub 2008 Dec 26. OSA and its cardiovascular consequences.

6. Somers VK & al. Circulation. 2008 Sep 2; 118(10):1080-111. Epub 2008 Aug 25.

7. Garbarino S et al. Sleep. 2016 Feb 29. pii: sp-00566-15. Risk of Occupational Accidents in Workers With OSA: Systematic Review and Meta-analysis.

8. Emamian F et al. Front Aging Neurosci. 2016 Apr 12;8:78. eCollection 2016. The Association Between OSA and Alzheimer’s Disease: A Meta-Analysis Perspective. Kaminska M et al. Parkinsons Dis. 2015; 2015:849472. Epub 2015 Oct 5. The Interaction between OSA and Parkinson’s Disease: Possible Mechanisms and Implications for Cognitive Function.

10. Babu et al. Type 2 diabetes, glycemic control, and continuous positive airway pressure in obstructive sleep apnea. Arch Intern Med 2005; 165: 447-452.

11. Wolk et al. Sleep-disordered breathing and cardiovascular disease. Circulation 2003; 108: 9-12.

12. Buchner et al. Continuous positive airway pressure treatment of mild to moderate obstructive sleep apnea reduces cardiovascular risk. Am J Respir Crit Care Med 2007; 176(12): 1274-1280.

13. Marin JM, Carrizo SL, Vicente E, Agusti AG. Long-term cardiovascular outcomes in men with obstructive sleep apnea-hypopnoea with or without treatment with continuous positive airway pressure: an observational study. Lancet. 2005 Mar 19-25;365(9464°/1046-53.

14. Lianne M. Tomfohr, MS, Sonia Ancoli-Israel, PhD, Jose S. Loredo, MD, and Joel E. Dimsdale, MD. Effects of Continuous Positive Airway Pressure on Fatigue and Sleepiness in Patients with Obstructive SleepApnea: Data from a Randomized Controlled Trial. Sleep. 2011 January 1;Supported by grants HL44915 (JED), AG08415 (SAI),and RR 00827 (University of California San Diego General Clinical Research Center grant). 34(1): 121-126.

15. Romero-Corral A, Caples SM, Lopez-Jimenez F, Somers VK. Interactions between obesity and obstructive sleep apnea: implications for treatment. Chest. 2010 Mar; At the time of the writing of this manuscript, Dr Romero-Corral was supported by a Postdoctoral Fellowship from the American Heart Association. Dr Caples is supported by NIH grant HL99534. Dr Lopez-Jimenez is a recipient of a Clinical Scientist Development Award from the American Heart Association. Dr Somers is supported by NIH grants HL-65176, HL-73211, and 1UL1 RR024150, and by the Mayo Clinic College of Medicine. 137(3):711-9.

16. Engleman HM, Douglas NJ. Sleep. 4: Sleepiness, cognitive function, and quality of life in obstructive sleep apnea/hypopnea syndrome. Thorax. 2004 Jul; 59(7):618-