Du är inte ensam om att behandlas med CPAP. Här kan du följa några  patienter som berättar om sin resa och hur CPAP-behandlingen haft en positiv påverkan på deras liv och förhållanden.

Tessa, UK – Tessa förändrade sin historia Charles, UK – förändrade sin historia
Anthony, UK- “myAir självmonitorering motiverar mig att bli bättre bättre med min sömnbehandling” Rose, UK – “myAir berättar för mig vad jag behöver veta om min behandling”

 

Vill du vara med och dela din upplevelse, vänligen skicka din historia och kontaktuppgifter till  nyheter@resmed.se

Alla åsikter som delas är den intervjuades personliga åsikt. Varje uttalande som görs är inte en ersättning för råd från en legitimerad läkare eller annan sjukvårdspersonal.