Notice: Undefined index: resultvalue in /var/www/sesomn-paishuihu/wordpress/current/wp-content/plugins/result-plugin/flexible-landingpage.php on line 508

Du visar flera potentiella symptom av sömapné

Dina svar visar på att du inte får den sömnkvalitet du behöver! Sömnen är viktigt för ditt allmänna hälsotillstånd och för att få rätt hjälp uppmanar vi dig att kontakta din vårdcentral så att du kan få en medicinsk bedömning och hjälp med eventuella problem. Läs mer om sömnapné och sömnutredning nedan.

Tips! Printa ditt resultat och ta med till din läkare på vårdcentralen för att diskutera dina problem.