Notice: Undefined index: resultvalue in /var/www/sesomn-paishuihu/wordpress/current/wp-content/plugins/result-plugin/flexible-landingpage.php on line 508

Du visar ett par potentiella symptom av sömnapné

Sömnen påverkas av många olika faktorer. Ditt resultat visar att du förmodligen behöver hjälp för att förbättra din sömn. Här nedan finner du mer information om sömnapné, snarkning och hur en sömnutredning går till. Om man känner sig orolig för sin sömn eller hälsa ska man alltid kontakta sin vårdcentral för att få en medicinsk bedömning.

Tips! Printa ditt resultat och ta med till din läkare på vårdcentralen för att diskutera dina problem.