Välkommen till sömnapnéskolan

ResMed har tillsammans med sjukvården, patientföreningar och näringslivet tagit fram sömnapnéskolan. Sömnapnéskolan är ett utbildningsprojekt som vill sprida information och kunskap om sjukdomen sömnapné. Via kortfilmer får du information och kunskap av experter inom dessa områden. Klicka på respektive rubrik för att se de olika filmerna.

Sömnapnéskolan är ett utbildningsprojekt som vill sprida information och kunskap om sjukdomen sömnapnésyndrom.

 

Lär dig mer om olika sömnapnésyndrom genom att titta på våra videos nedan. Klicka på rubrikerna för att starta filmen.

Faktablad till filmerna

 

Faktabladen är i PDF-format. Om du inte kan öppna filerna så kanske du saknar en läsare som kan läsa PDF-filer. Prova att ladda hem och installera Adobe Acrobat Reader från följande adress: http://get.adobe.com/se/reader/

Beställ informationsmaterial


Snarkar du? Är du alltid trött på dagen?
Leva med övertrycksbehandling
Resa med CPAP
Kvinnor och sömnapné
Ta hand om din CPAP-utrustning
Hitta rätt mask och CPAP-apparat