Arbetsskador med Birgitta Ohlin

Sömnapné och arbetsplatsen

 

Arbetsskador med Birgitta Ohlin

 

I denna video får vi veta mer om hur sömnapnésyndrom kan påverka den psykiska hälsan och vilka risker det innebär.

 

Tillbaka till alla videos