Behandling, tips och tricks med Ulla Söder

Om sömnapnésyndrom

 

Behandling, tips och tricks med Ulla Söder

 

I denna lektion får vi veta mer om vilka typer av hjälpmedel som finns för behandling av sömnapnésyndrom.

 

Tillbaka till alla videos