Diabetes med Hans Wickbom

Sömnapné och följdsjukdomar

 

Diabetes med Hans Wickbom

 

I denna video får vi veta mer om hur sömnapnésyndrom och diabetes typ 2 samspelar och påverkar patienten.

 

Tillbaka till alla videos