Trötthet i trafiken med Christer Johansson

Sömnapné och trafik

 

Trötthet i trafiken med Christer Johansson

 

I denna video får vi veta mer om trötthet i trafiken och vilka risker det kan innebära.

 

Tillbaka till alla videos