Vissa av dessa symptom kan uppfattas som milda, men i kombination är de en anledning till oro eftersom de kan orsakas av sömnapné.

Under dagen Under natten
Överdriven dagtrötthet Snarkning
Humörsvängningar, depression Bevittnade andningsuppehåll
Brist på energi Frekventa uppvaknanden, känsla av kvävning
Morgonhuvudvärk Frekvent nattlig urinering
Morgontrötthet Nattsvettningar
Svårt att koncentrera sig eller
komma ihåg saker
Muntorrhet, törst
Sexuella problem

 

Har du dessa symtom? Testa dig själv med vårt sömnfrågeformulär!

 

Människor med kardiovaskulär sjukdom lider ofta av sömnapné

Sömnapné är en vanlig sömnstörning som drabbar 5-7 % av vuxna. Siffran är högre bland människor med kardiovaskulär sjukdom, men ofta är den odiagnostiserad eftersom tecknen är svåra att upptäcka.

83% 62% 50% 40% 31% 53%
Av männsikor med behandlingsresistent hypertoni Av människor med förmaksflimmer Av människor med hjärtsvikt Av människor med högt blodtryck Av människor med kranskärlssjukdom Av människor med typ-2 diabetes
…lider också av sömnapné

1. Epstein LJ; Kristo D; Strollo PJ; Friedman N; Malhotra A; Patil SP; Ramar K; Rogers R; Schwab RJ; Weaver EM;

Weinstein MD. Clinical guideline for the evaluation, management and long-term care of obstructive sleep apnea in adults. J Clin Sleep Med 2009;5(3):263-276