Testa dig

Har du sömnapne?


Testet bygger på ett frågeformulär som heter Epworth Sleepiness Scale (ESS)1 samt kompletterande frågor om ålder och kön. Målet är att ge dig som svarar på frågorna en indikation om du är i riskzonen för att lida av sömnproblem, t.ex sömnapné.

Ditt resultat: 12

HUR STOR ÄR RISKEN ATT DU SLUMRAR TILL NÄR DU..

 • 0 = ingen risk
 • 1 = liten risk
 • 2 = ganska stor risk
 • 3 = stor risk
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3

sitter och läser

ser på TV

sitter utan att göra något aktivt (möte, teater osv)

är passagerare på en timmes biltur utan stopp

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3

ligger och slappnar av på eftermiddagen

sitter och pratar med någon

sitter stilla efter en lunch utan alkohol

kör bil och får rött ljus eller någon annanstans i trafiken

Kön :

Man

Kvinna

Ålder :

Yngre än 18

18 - 49

50+

Tränar :

En gång i månaden eller färre

En gång i veckan

Fler är en gång i veckan

BMI :

157594 PERSONER HAR GJORT TESTET

HUR FUNKAR DET:

När du svarat på alla frågor får du en totalpoäng (0-24), där ett resultat på 10 eller högre indikerar att man kan lida av sömnproblem
och bör söka hjälp. Du kan enkelt printa ditt svar och ta med till din läkare på vårdcentralen för ytterligare utredning om dina sömn-
problem.