Sömnapné är en av de vanligaste sömnstörningarna. Den påverkar hur du andas när du sover och orsakar trötthet, minskad vakenhet och sömnighet. Den orsakar även väg- och arbetsolyckor. Sömnapné kan också ge lägre livskvalitet på grund av symtom dagtid och nattetid.1

Det finns två typer av sömnapné: obstruktiv och central

Obstruktiv sömnapné (OSA) är den vanligaste. Musklerna och den mjuka vävnaden i hals och svalg slappnar av under sömnen. Detta kan göra luftvägarna trängre och minska mängden luft som kan passera. Vid OSA blir luftvägarna så trånga att luftflödet blir obstruerat och personen slutar andas tillfälligt.

Central sömnapné (CSA) är orsakad av instabilitet i hjärnans kontrollcenter för andningen. Hjärnan misslyckas med att trigga ett normalt andningsmönster och detta gör att andningen upphör tillfälligt.

Har du symtom på sömnapné?

 

1. Parish JM et al. Chest. 2003; 124(3):942-7